Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 13-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 2018, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 369 216 174 165 74
Slætdato 22/05 27/06 24/08 05/10  
Tørstofindhold (g/kg) 416 411 378 330 290
Aske (g/kg TS) 88 87 105 121 130
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 75,5 74,2 75,6 76,6
Råprotein (g/kg TS) 160 157 171 190 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 630 591 617 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 76 84 97 106
NDF (g/kg TS) 434 434 416 402 387
FK NDF (%) 74,1 68,8 66,0 68,7 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 159 176 156 145
Sukker (g/kg TS) 77 66 41 24 22
pH 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 2,8 2,6 3,1 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 60 55 56 63 72
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 17 22
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 57 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76 75 71 69 68
PBV20 (g/kg TS) 29 30 47 66 68
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 5,84 5,56 5,64 5,71
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,34 1,32 1,31
Kg pr. FEN 3,06 3,30 3,84 4,36 4,90
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,18 1,23 1,20 1,20
Kg pr. FE 2,85 3,05 3,50 3,95 4,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 136 157 174 173

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Fjerde

Antal prøver med mineraler 99 32 20
Ca (g/kg TS) 6,0 6,9 6,1
P (g/kg TS) 3,2 2,9 4,0
Mg (g/kg TS) 1,9 2,3 2,5
K (g/kg TS) ch 26,9 21,9 32,5
Na (g/kg TS) 2,8 3,0 2,9
Cl (g/kg TS) 10,0 11,4 13,8
S (g/kg TS) 2,7 3,0 3,4
CAB meq/kg TS 359 179 359
Fe (mg/kg TS) 292 334 445
Mn (mg/kg TS) 80 93 85
Zn (mg/kg TS) 36 40 36
Cu (mg/kg TS) 6,57 6,58 8,59
Co (mg/kg TS) 0,11 0,13  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04  
Mo (mg/kg TS) 1,80 2,12  
I (mg/kg TS) 0,78 0,89  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 13-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21