Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 13-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 1. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 369 522 1470    
Slætdato 22/05 24/05 26/05 13/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 416 365 361 314 530
Aske (g/kg TS) 88 90 86 71 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 78,2 77,5 74,3 81,6
Råprotein (g/kg TS) 160 161 148 126 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 666 660 600 733
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 88 87 54 100
NDF (g/kg TS) 434 425 433 383 487
FK NDF (%) 74,1 74,3 73,2 67,9 79,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 115 120 87 165
Sukker (g/kg TS) 77 56 63 21 134
pH 4,5 4,3 4,3 4,0 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 2,1 1,7 0,9 6,4
Mælkesyre (g/kg TS) 60 71 68 20 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 17 17 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 57 49 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 74 74 70 82
PBV20 (g/kg TS) 29 34 22 -2 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,13 6,05 5,71 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22 1,24 1,14 1,30
Kg pr. FEN 3,06 3,54 3,64 2,32 3,89
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,13 1,15 1,03 1,22
Kg pr. FE 2,85 3,26 3,38 2,16 3,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 133 122 103 162

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 99 103 303    
Ca (g/kg TS) 6,0 6,5 5,9 5,0 7,2
P (g/kg TS) 3,2 3,7 3,5 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 1,9 2,0 1,8 1,6 2,2
K (g/kg TS) ch 26,9 28,0 26,3 19,1 35,3
Na (g/kg TS) 2,8 2,9 2,6 1,2 4,7
Cl (g/kg TS) 10,0 8,9 8,6 5,3 15,4
S (g/kg TS) 2,7 2,7 2,5 2,0 3,4
CAB meq/kg TS 359 423 397 231 501
Fe (mg/kg TS) 292 248 256 130 490
Mn (mg/kg TS) 80 74 80 47 110
Zn (mg/kg TS) 36 63 42 30 44
Cu (mg/kg TS) 6,57 7,65 6,24 4,80 7,90
Co (mg/kg TS) 0,11 0,10 0,08 0,05 0,13
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,80 2,28 1,50 0,70 3,80
I (mg/kg TS) 0,78 0,34 0,35 0,20 1,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 34 15 14
Slætdato 19/05 30/05 22/05
Tørstofindhold (g/kg) 385 397 592
Aske (g/kg TS) 88 99 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,3 75,7 73,5
Råprotein (g/kg TS) 165 143 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 634 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 60 38
NDF (g/kg TS) 403 410 483
FK NDF (%) 74,9 69,4 68,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 117 152 161
Sukker (g/kg TS) 71 81 99
pH 4,3 4,3 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70 55 13
Eddikesyre (g/kg TS) 16 11 9
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 73 81
PBV20 (g/kg TS) 35 19 13
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 5,81 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,31 1,30
Kg pr. FEN 3,19 3,36 2,29
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,24 1,27
Kg pr. FE 2,90 3,17 2,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 123 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 173 31 88
Slætdato 26/05 18/05 21/05 07/06
Tørstofindhold (g/kg) 489 408 397 422
Aske (g/kg TS) 88 86 87 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 78,9 79,0 77,5
Råprotein (g/kg TS) 146 161 167 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642 683 685 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 82 79 79
NDF (g/kg TS) 469 432 428 436
FK NDF (%) 71,1 75,4 75,5 73,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 116 115 127
Sukker (g/kg TS) 73 77 78 85
pH 4,7 4,4 4,4 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 3,2 3,2 3,6
Mælkesyre (g/kg TS) 45 65 56 56
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 63 56 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 76 77 76
PBV20 (g/kg TS) 18 30 33 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 6,23 6,25 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,19 1,19 1,23
Kg pr. FEN 2,75 3,03 3,09 3,04
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,10 1,09 1,17
Kg pr. FE 2,65 2,79 2,85 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 131 135 134

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 672 158 469 122 75,6 6,02
Græsblanding 45 1 348 217 366 21 82,2 6,48
Græsblanding 47 1 495 172 394 167 82,9 6,74
Græsblanding 49 2 325 187 391 32 79,7 6,36

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 369 48
Slætdato 22/05 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 416 439
Aske (g/kg TS) 88 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 75,1
Råprotein (g/kg TS) 160 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 621
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 68
NDF (g/kg TS) 434 439
FK NDF (%) 74,1 69,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 153
Sukker (g/kg TS) 77 103
pH 4,5 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 60 49
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76
PBV20 (g/kg TS) 29 12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,31
Kg pr. FEN 3,06 3,23
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,30
Kg pr. FE 2,85 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 121

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 13-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21