Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-07-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 1. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 48 66 180    
Tørstofindhold (g/kg) 439 384 389 312 609
Aske (g/kg TS) 83 88 84 67 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 78,5 77,4 52,8 81,7
Råprotein (g/kg TS) 139 151 138 106 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 616 616 503 707
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 69 74 48 85
NDF (g/kg TS) 439 393 408 368 535
FK NDF (%) 69,8 72,5 71,0 44,1 79,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 121 131 88 327
Sukker (g/kg TS) 103 83 86 30 157
pH 4,7 4,3 4,4 4,0 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,1 0,8 0,4 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 49 70 65 3 89
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 15 5 18
Tyggetid (Min./kg TS) 59 52 54 47 81
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,43 0,44 0,40 0,62
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 61 84
PBV20 (g/kg TS) 12 22 11 -18 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 6,11 5,99 3,92 6,53
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,22 1,25 1,14 1,89
Kg pr. FEN 3,23 3,30 3,38 2,15 4,64
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,12 1,16 1,03 2,25
Kg pr. FE 3,20 3,02 3,13 2,01 4,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 122 113 94 142

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 9
Slætdato 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 508
Aske (g/kg TS) 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 56,3
Råprotein (g/kg TS) 108
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 474
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60
NDF (g/kg TS) 546
FK NDF (%) 45,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 322
Sukker (g/kg TS) 59
pH 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 11
Eddikesyre (g/kg TS) 11
Tyggetid (Min./kg TS) 83
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,60
AAT20 (g/kg TS) 64
PBV20 (g/kg TS) 6
NEL20 (MJ/kg TS) 4,18
Kg tørstof pr. FEN 1,84
Kg pr. FEN 4,59
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 2,17
Kg pr. FE 5,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 25
Slætdato 16/05
Tørstofindhold (g/kg) 431
Aske (g/kg TS) 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5
Råprotein (g/kg TS) 146
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69
NDF (g/kg TS) 419
FK NDF (%) 75,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 112
Sukker (g/kg TS) 110
pH 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59
Eddikesyre (g/kg TS) 13
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79
PBV20 (g/kg TS) 12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,19
Kg pr. FEN 2,90
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,10
Kg pr. FE 2,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 48 369
Tørstofindhold (g/kg) 439 416
Aske (g/kg TS) 83 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 78,0
Råprotein (g/kg TS) 139 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 78
NDF (g/kg TS) 439 434
FK NDF (%) 69,8 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 124
Sukker (g/kg TS) 103 77
pH 4,7 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 49 60
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 76
PBV20 (g/kg TS) 12 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 6,14
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,22
Kg pr. FEN 3,23 3,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,14
Kg pr. FE 3,20 2,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 132

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 08-07-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21