Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-07-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 2. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 216 290 891    
Slætdato 27/06 23/06 27/06 07/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 411 411 384 285 558
Aske (g/kg TS) 87 95 93 70 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 76,8 76,2 72,0 79,0
Råprotein (g/kg TS) 157 170 157 125 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 608 614 556 703
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 75 78 50 99
NDF (g/kg TS) 434 435 437 387 482
FK NDF (%) 68,8 72,1 71,0 62,7 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 131 135 118 196
Sukker (g/kg TS) 66 53 56 16 124
pH 4,5 4,4 4,3 4,0 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 3,0 2,3 0,8 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 55 65 65 13 94
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 17 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 58 52 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 69 82
PBV20 (g/kg TS) 30 40 30 1 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 6,02 5,92 5,50 6,22
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,24 1,26 1,19 1,35
Kg pr. FEN 3,30 3,24 3,55 2,32 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,16 1,18 1,08 1,29
Kg pr. FE 3,05 3,01 3,31 2,13 4,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 146 135 106 167

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 32 39 138    
Ca (g/kg TS) 6,9 6,6 6,2 5,6 8,2
P (g/kg TS) 2,9 3,8 3,6 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 2,3 2,2 2,1 2,0 2,7
K (g/kg TS) ch 21,9 27,9 27,2 16,5 27,7
Na (g/kg TS) 3,0 3,6 3,0 1,7 4,5
Cl (g/kg TS) 11,4 11,0 11,1 7,3 15,6
S (g/kg TS) 3,0 3,2 2,9 2,4 3,5
CAB meq/kg TS 179 358 329 71 295
Fe (mg/kg TS) 334 219 271 140 739
Mn (mg/kg TS) 93 79 86 52 117
Zn (mg/kg TS) 40 39 35 31 49
Cu (mg/kg TS) 6,58 8,29 7,12 4,70 8,20
Co (mg/kg TS) 0,13 0,10 0,09 0,06 0,14
Se (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,03 0,02 0,07
Mo (mg/kg TS) 2,12 2,32 1,69 0,85 3,65
I (mg/kg TS) 0,89 0,50 0,41 0,30 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 15 13 5 13
Slætdato 20/06 10/07   09/08
Tørstofindhold (g/kg) 405 422 376 477
Aske (g/kg TS) 92 87 99 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 77,0 75,7 71,8
Råprotein (g/kg TS) 157 170 182 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581 629 634 593
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 60 71 59
NDF (g/kg TS) 431 408 387 441
FK NDF (%) 64,4 70,2 66,0 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 147 171 199
Sukker (g/kg TS) 53 71 40 88
pH 4,3 4,5 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 47 67 23
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 18 12
Tyggetid (Min./kg TS) 59 55 53 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,44 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 76 70 75
PBV20 (g/kg TS) 32 38 58 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,98 5,74 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,25 1,30 1,35
Kg pr. FEN 3,55 3,08 3,53 2,96
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,12 1,18 1,30
Kg pr. FE 3,25 2,77 3,18 2,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 144 158 146

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 99 26 62
Slætdato 15/06 18/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 419 417
Aske (g/kg TS) 88 88 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,2 75,4
Råprotein (g/kg TS) 159 163 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 640 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 77 75
NDF (g/kg TS) 434 437 437
FK NDF (%) 69,6 70,4 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 149 159
Sukker (g/kg TS) 59 67 70
pH 4,4 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 60 53 54
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 76 75
PBV20 (g/kg TS) 32 33 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,94 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,25 1,28
Kg pr. FEN 3,34 3,15 3,26
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,16 1,20
Kg pr. FE 3,08 2,91 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 140 131

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 369 146 485   73,3 5,88

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 216 22
Slætdato 27/06 26/09
Tørstofindhold (g/kg) 411 423
Aske (g/kg TS) 87 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 74,4
Råprotein (g/kg TS) 157 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 65
NDF (g/kg TS) 434 429
FK NDF (%) 68,8 66,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 174
Sukker (g/kg TS) 66 65
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 55 57
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 30 26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,71
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30
Kg pr. FEN 3,30 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21
Kg pr. FE 3,05 3,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 134

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 17-07-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21