Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 02-12-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 2. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 22 39 127    
Tørstofindhold (g/kg) 423 440 399 290 581
Aske (g/kg TS) 89 97 93 71 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,2 74,6 69,8 78,0
Råprotein (g/kg TS) 152 157 149 117 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 531 551 476 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 64 67 41 89
NDF (g/kg TS) 429 442 431 367 486
FK NDF (%) 66,4 69,7 67,2 60,4 71,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 149 164 136 211
Sukker (g/kg TS) 65 65 58 27 120
pH 4,5 4,5 4,3 3,9 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 61 62 4 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 58 48 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 76 74 70 79
PBV20 (g/kg TS) 26 27 23 -11 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,84 5,70 5,34 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,28 1,31 1,23 1,39
Kg pr. FEN 3,32 3,09 3,49 2,39 4,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,24 1,24 1,11 1,35
Kg pr. FE 3,08 2,95 3,28 2,20 4,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 138 132 99 160

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 22 216
Tørstofindhold (g/kg) 423 411
Aske (g/kg TS) 89 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,5
Råprotein (g/kg TS) 152 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 76
NDF (g/kg TS) 429 434
FK NDF (%) 66,4 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 159
Sukker (g/kg TS) 65 66
pH 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 57 55
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 26 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,28
Kg pr. FEN 3,32 3,30
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18
Kg pr. FE 3,08 3,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 136

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 02-12-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21