Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 3. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 174 257 671    
Tørstofindhold (g/kg) 378 366 373 255 505
Aske (g/kg TS) 105 100 100 80 135
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 76,5 75,8 68,3 78,6
Råprotein (g/kg TS) 171 164 161 128 211
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 614 600 501 682
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 83 82 55 117
NDF (g/kg TS) 416 418 423 366 469
FK NDF (%) 66,0 70,5 69,6 56,6 73,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 138 142 125 241
Sukker (g/kg TS) 41 51 51 12 93
pH 4,5 4,2 4,3 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,0 1,9 0,5 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 56 78 70 19 85
Eddikesyre (g/kg TS) 15 18 18 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 56 50 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,41 0,52
AAT20 (g/kg TS) 71 72 73 64 79
PBV20 (g/kg TS) 47 39 36 0 83
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,93 5,85 5,02 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,26 1,28 1,24 1,48
Kg pr. FEN 3,84 3,64 3,67 2,68 5,27
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,18 1,19 1,10 1,38
Kg pr. FE 3,50 3,39 3,41 2,42 4,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 143 141 113 196

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 19 12 6 8
Slætdato 28/08 13/08   17/08
Tørstofindhold (g/kg) 362 417 325 444
Aske (g/kg TS) 105 104 107 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,5 72,1 70,7
Råprotein (g/kg TS) 176 174 163 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 571 621 534
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 63 102 66
NDF (g/kg TS) 416 420 424 420
FK NDF (%) 66,4 64,7 62,5 58,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 184 200 226
Sukker (g/kg TS) 33 41 18 66
pH 4,4 4,5 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4   2,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 58 50 75 21
Eddikesyre (g/kg TS) 16 12 18 11
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 72 66 75
PBV20 (g/kg TS) 54 48 48 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,54 5,35 5,31
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,35 1,39 1,41
Kg pr. FEN 3,93 3,52 4,70 3,55
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22 1,28 1,29
Kg pr. FE 3,51 3,18 4,28 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 161 153 168

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 81 54
Slætdato 14/08 06/09
Tørstofindhold (g/kg) 392 363
Aske (g/kg TS) 102 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 73,2
Råprotein (g/kg TS) 165 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 595 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 90
NDF (g/kg TS) 414 420
FK NDF (%) 67,3 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 184
Sukker (g/kg TS) 46 31
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 57 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 70
PBV20 (g/kg TS) 40 54
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,44
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,38
Kg pr. FEN 3,66 4,08
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,26
Kg pr. FE 3,30 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 165

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 441 164 446 52 70,6 5,34
Græsblanding 45 1 251 197 416 16 75,5 5,84

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 174 23
Tørstofindhold (g/kg) 378 364
Aske (g/kg TS) 105 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 73,8
Råprotein (g/kg TS) 171 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 71
NDF (g/kg TS) 416 392
FK NDF (%) 66,0 62,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 193
Sukker (g/kg TS) 41 34
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 56 63
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 47 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,37
Kg pr. FEN 3,84 3,97
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23
Kg pr. FE 3,50 3,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 162

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 26-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21