Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 02-12-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 3. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 23 35 87    
Tørstofindhold (g/kg) 364 369 379 290 547
Aske (g/kg TS) 108 105 103 89 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,9 74,9 70,0 77,8
Råprotein (g/kg TS) 175 167 165 142 203
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 531 527 482 651
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 72 70 46 115
NDF (g/kg TS) 392 412 405 336 445
FK NDF (%) 62,8 67,0 66,4 55,9 71,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 164 165 127 247
Sukker (g/kg TS) 34 46 49 10 65
pH 4,4 4,3 4,3 3,9 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 63 82 68 26 108
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 15 8 24
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 55 47 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 70 72 73 63 80
PBV20 (g/kg TS) 52 41 38 23 86
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,75 5,66 5,11 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,30 1,32 1,28 1,46
Kg pr. FEN 3,97 3,69 3,72 2,53 4,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,22 1,22 1,16 1,33
Kg pr. FE 3,57 3,45 3,43 2,31 4,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162 153 150 134 192

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 5
Slætdato 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 328
Aske (g/kg TS) 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4
Råprotein (g/kg TS) 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 534
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55
NDF (g/kg TS) 385
FK NDF (%) 61,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200
Sukker (g/kg TS) 31
pH 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 75
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,36
Kg pr. FEN 4,15
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,24
Kg pr. FE 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 23 174
Tørstofindhold (g/kg) 364 378
Aske (g/kg TS) 108 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,2
Råprotein (g/kg TS) 175 171
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 84
NDF (g/kg TS) 392 416
FK NDF (%) 62,8 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 176
Sukker (g/kg TS) 34 41
pH 4,4 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 63 56
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 52 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,34
Kg pr. FEN 3,97 3,84
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23
Kg pr. FE 3,57 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162 157

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 02-12-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21