Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 11-10-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 4. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 165 188 487    
Tørstofindhold (g/kg) 330 306 336 216 458
Aske (g/kg TS) 121 112 112 101 145
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 75,0 75,6 70,2 79,4
Råprotein (g/kg TS) 190 171 174 156 222
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 612 598 547 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 97 99 92 64 131
NDF (g/kg TS) 402 420 413 354 453
FK NDF (%) 68,7 68,5 69,0 59,6 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 150 142 107 224
Sukker (g/kg TS) 24 28 34 10 52
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 2,1 2,1 0,6 6,4
Mælkesyre (g/kg TS) 63 84 75 34 89
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20 19 9 25
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 55 47 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 68 70 63 76
PBV20 (g/kg TS) 66 51 51 30 95
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,74 5,76 5,16 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,30 1,30 1,23 1,44
Kg pr. FEN 4,36 4,66 4,25 2,84 6,17
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,23 1,20 1,08 1,35
Kg pr. FE 3,95 4,42 3,95 2,58 5,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 156 157 140 208

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 20 18 57    
Ca (g/kg TS) 6,1 7,7 7,2 4,3 9,2
P (g/kg TS) 4,0 4,1 4,1 3,5 4,7
Mg (g/kg TS) 2,5 2,5 2,5 1,8 3,0
K (g/kg TS) ch 32,5 30,5 30,7 27,5 37,7
Na (g/kg TS) 2,9 2,8 2,7 1,4 4,3
Cl (g/kg TS) 13,8 10,6 11,5 10,7 17,3
S (g/kg TS) 3,4 3,1 3,2 2,7 4,4
CAB meq/kg TS 359 409 330 244 477
Fe (mg/kg TS) 445 339 288 134 1019
Mn (mg/kg TS) 85 80 86 58 119
Zn (mg/kg TS) 36 33 33 29 44
Cu (mg/kg TS) 8,59 8,23 8,04 6,80 11,5

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 23 15 7 7
Slætdato   28/09   11/10
Tørstofindhold (g/kg) 274 302 315 484
Aske (g/kg TS) 135 119 124 136
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,5 76,7 73,3
Råprotein (g/kg TS) 198 195 202 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 629 620 471
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 95 80 99 53
NDF (g/kg TS) 384 392 397 443
FK NDF (%) 68,5 65,7 70,7 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 176 141 165
Sukker (g/kg TS) 15 16 17 42
pH 4,3 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7   3,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 78 81 73 21
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22 16 7
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 53 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,43 0,48
AAT20 (g/kg TS) 66 66 69 77
PBV20 (g/kg TS) 79 76 77 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,59 5,74 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,34 1,30 1,39
Kg pr. FEN 5,12 4,71 4,28 3,18
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,23 1,16 1,30
Kg pr. FE 4,67 4,36 3,82 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 183 182 169

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 69 43
Slætdato 16/10 11/09
Tørstofindhold (g/kg) 332 280
Aske (g/kg TS) 121 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,6
Råprotein (g/kg TS) 188 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 98 112
NDF (g/kg TS) 399 399
FK NDF (%) 69,9 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 156
Sukker (g/kg TS) 24 18
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 67 65
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69 68
PBV20 (g/kg TS) 65 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,33
Kg pr. FEN 4,18 5,11
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20
Kg pr. FE 3,78 4,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 184

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 424 205 356 67 80,8 6,33

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 165 22
Tørstofindhold (g/kg) 330 341
Aske (g/kg TS) 121 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 73,3
Råprotein (g/kg TS) 190 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 97 87
NDF (g/kg TS) 402 391
FK NDF (%) 68,7 63,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 193
Sukker (g/kg TS) 24 21
pH 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 63 67
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 68
PBV20 (g/kg TS) 66 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,37
Kg pr. FEN 4,36 4,37
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,25
Kg pr. FE 3,95 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 192

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 11-10-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21