Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 19-12-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 4. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 22 28 81    
Tørstofindhold (g/kg) 341 333 364 257 469
Aske (g/kg TS) 124 114 116 97 143
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 76,4 76,1 69,9 76,4
Råprotein (g/kg TS) 199 183 185 162 226
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 573 557 492 682
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 84 80 60 131
NDF (g/kg TS) 391 404 393 357 430
FK NDF (%) 63,1 70,1 68,7 59,1 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 133 142 155 217
Sukker (g/kg TS) 21 29 31 10 43
pH 4,5 4,3 4,4 4,1 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 67 88 72 39 90
Eddikesyre (g/kg TS) 20 17 17 10 31
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 52 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,44 0,41 0,51
AAT20 (g/kg TS) 68 71 72 60 79
PBV20 (g/kg TS) 75 57 58 52 104
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,85 5,72 5,18 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,27 1,30 1,31 1,43
Kg pr. FEN 4,37 4,02 3,80 2,67 6,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,17 1,19 1,11 1,43
Kg pr. FE 4,03 3,70 3,45 2,33 6,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 192 164 167 164 227

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 22 165
Tørstofindhold (g/kg) 341 330
Aske (g/kg TS) 124 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 75,6
Råprotein (g/kg TS) 199 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 617
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 97
NDF (g/kg TS) 391 402
FK NDF (%) 63,1 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 156
Sukker (g/kg TS) 21 24
pH 4,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 67 63
Eddikesyre (g/kg TS) 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 68 69
PBV20 (g/kg TS) 75 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,32
Kg pr. FEN 4,37 4,36
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,20
Kg pr. FE 4,03 3,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 192 174

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 19-12-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21