Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-11-2018
Revideret: 03-02-2019

Græsensilage 5. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 74 88 202    
Tørstofindhold (g/kg) 290 250 279 186 398
Aske (g/kg TS) 130 126 121 102 171
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 75,6 76,4 72,1 80,4
Råprotein (g/kg TS) 190 183 184 152 225
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 619 615 563 692
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 106 107 100 71 134
NDF (g/kg TS) 387 402 394 339 440
FK NDF (%) 70,2 69,1 69,8 62,4 76,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 140 129 98 199
Sukker (g/kg TS) 22 23 29 10 40
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,5 2,5 0,5 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 72 87 83 45 96
Eddikesyre (g/kg TS) 22 24 24 13 35
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 52 45 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,44 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 68 67 68 61 74
PBV20 (g/kg TS) 68 64 63 36 99
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,77 5,82 5,25 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,29 1,20 1,41
Kg pr. FEN 4,90 5,60 5,06 3,31 7,45
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,19 1,06 1,36
Kg pr. FE 4,49 5,26 4,68 3,00 6,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 168 166 143 210

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Markstak

Betonplads

Antal prøver 6 6
Tørstofindhold (g/kg) 255 340
Aske (g/kg TS) 111 142
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 77,5
Råprotein (g/kg TS) 189 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 662 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 92
NDF (g/kg TS) 387 378
FK NDF (%) 72,7 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 129
Sukker (g/kg TS) 21 30
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 86 68
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 68 68
PBV20 (g/kg TS) 66 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,97 5,71
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,31
Kg pr. FEN 5,44 4,08
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,19
Kg pr. FE 4,89 3,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 173

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 52
Tørstofindhold (g/kg) 295
Aske (g/kg TS) 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3
Råprotein (g/kg TS) 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 113
NDF (g/kg TS) 387
FK NDF (%) 69,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148
Sukker (g/kg TS) 22
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70
Eddikesyre (g/kg TS) 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 65
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 4,87
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,21
Kg pr. FE 4,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 14-11-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21