Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 318 257 171 134 43
Slætdato 28/05 28/06 06/08 27/09 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 379 401 394 342 237
Aske (g/kg TS) 84 89 98 103 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,2 74,3 74,9 76,1
Råprotein (g/kg TS) 141 152 154 165 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 658 620 597 607 617
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 76 81 91 85
NDF (g/kg TS) 440 451 439 432 412
FK NDF (%) 71,3 69,7 67,7 68,5 70,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 154 167 160 145
Sukker (g/kg TS) 66 57 53 35 24
pH 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,9 2,0 2,3 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 57 50 49 59 80
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 13 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 59 61 60 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,47 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 71 69
PBV20 (g/kg TS) 17 25 28 41 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,77 5,63 5,65 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,33 1,32 1,29
Kg pr. FEN 3,70 3,49 3,58 4,31 5,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,23 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,42 3,25 3,32 3,95 5,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 132 138 148 157

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 96 55 38
Ca (g/kg TS) 5,3 5,9 6,6
P (g/kg TS) 3,2 3,3 3,3
Mg (g/kg TS) 1,8 2,1 2,3
K (g/kg TS) ch 27,2 28,2 27,2
Na (g/kg TS) 2,0 2,0 2,8
Cl (g/kg TS) 10,1 10,8 12,6
S (g/kg TS) 2,5 2,8 3,2
CAB meq/kg TS 347 331 265
Fe (mg/kg TS) 224 188 218
Mn (mg/kg TS) 77 79 82
Zn (mg/kg TS) 33 33 34
Cu (mg/kg TS) 5,31 6,26 6,84
Co (mg/kg TS) 0,08 0,07  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 2,14 1,65  
I (mg/kg TS) 0,30 0,35  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21