Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 1. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 318 369 1458    
Slætdato 28/05 22/05 25/05 14/05 12/06
Tørstofindhold (g/kg) 379 416 375 251 550
Aske (g/kg TS) 84 88 87 68 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 78,0 77,4 65,7 82,6
Råprotein (g/kg TS) 141 160 154 101 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 658 666 663 551 736
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 78 86 48 119
NDF (g/kg TS) 440 434 435 353 545
FK NDF (%) 71,3 74,1 73,1 59,7 79,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 124 125 85 226
Sukker (g/kg TS) 66 77 60 12 156
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 3,3 2,3 0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 57 60 67 19 85
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57 57 45 78
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,39 0,56
AAT20 (g/kg TS) 74 76 74 66 82
PBV20 (g/kg TS) 17 29 27 -16 53
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 6,14 6,04 5,03 6,51
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,22 1,24 1,14 1,48
Kg pr. FEN 3,70 3,06 3,52 2,33 5,19
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,14 1,15 1,02 1,50
Kg pr. FE 3,42 2,85 3,27 2,27 4,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 132 128 88 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 96 99 308    
Ca (g/kg TS) 5,3 6,0 6,0 4,1 6,7
P (g/kg TS) 3,2 3,2 3,4 2,7 3,8
Mg (g/kg TS) 1,8 1,9 1,9 1,4 2,2
K (g/kg TS) ch 27,2 26,9 26,9 21,0 32,9
Na (g/kg TS) 2,0 2,8 2,7 0,6 3,6
Cl (g/kg TS) 10,1 10,0 8,8 5,1 16,4
S (g/kg TS) 2,5 2,7 2,6 1,9 3,1
CAB meq/kg TS 347 359 391 207 503
Fe (mg/kg TS) 224 292 264 124 339
Mn (mg/kg TS) 77 80 77 52 112
Zn (mg/kg TS) 33 36 44 26 40
Cu (mg/kg TS) 5,31 6,57 6,54 4,20 6,50
Co (mg/kg TS) 0,08 0,11 0,09 0,05 0,12
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
Mo (mg/kg TS) 2,14 1,80 1,71 0,60 4,75
I (mg/kg TS) 0,30 0,78 0,49 0,15 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 40 14 20 33
Slætdato 24/05 11/06 25/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 337 389 345 587
Aske (g/kg TS) 85 85 81 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,4 72,1 78,6 65,8
Råprotein (g/kg TS) 149 126 143 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 662 607 694 551
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 62 84 48
NDF (g/kg TS) 414 476 406 560
FK NDF (%) 74,0 66,8 73,0 61,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 175 129 218
Sukker (g/kg TS) 66 61 72 90
pH 4,3 4,5 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 69 46 66 14
Eddikesyre (g/kg TS) 19 13 17 7
Tyggetid (Min./kg TS) 55 65 54 79
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,50 0,43 0,55
AAT20 (g/kg TS) 74 73 74 73
PBV20 (g/kg TS) 22 6 18 -13
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,53 6,03 5,14
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,37 1,24 1,47
Kg pr. FEN 3,80 3,68 3,75 2,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,38 1,11 1,58
Kg pr. FE 3,51 3,60 3,38 2,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 108 114 98

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 28 27 81 29 24 97
Slætdato 01/06 05/06 25/05 26/05 26/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 542 399 377 345 368 334
Aske (g/kg TS) 75 82 85 85 79 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,0 75,8 78,9 77,7 76,5 76,8
Råprotein (g/kg TS) 122 136 146 148 130 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 630 677 676 678 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 70 79 89 85 93
NDF (g/kg TS) 541 430 406 425 444 444
FK NDF (%) 62,1 69,6 73,9 72,8 71,8 72,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 155 123 132 139 136
Sukker (g/kg TS) 72 83 82 62 72 51
pH 5,1 4,7 4,4 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,4 1,6 2,9 1,1 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 28 50 60 63 61 61
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 16 17 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 76 58 53 56 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,54 0,46 0,43 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 75 76 74 73 73
PBV20 (g/kg TS) 4 11 18 23 8 18
NEL20 (MJ/kg TS) 5,23 5,84 6,07 5,97 5,91 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,45 1,29 1,23 1,25 1,27 1,28
Kg pr. FEN 2,96 3,41 3,44 3,83 3,80 4,16
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,54 1,20 1,11 1,14 1,19 1,18
Kg pr. FE 3,07 3,17 3,11 3,49 3,53 3,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 116 117 121 104 115

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 315 129 467 59 74,0 5,61
Græsblanding 45 1 300 132 447 55 77,1 6,09

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 318 37
Slætdato 28/05 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 379 361
Aske (g/kg TS) 84 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,4
Råprotein (g/kg TS) 141 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 658 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 71
NDF (g/kg TS) 440 438
FK NDF (%) 71,3 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 157
Sukker (g/kg TS) 66 80
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 57 54
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 17 3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,29
Kg pr. FEN 3,70 3,88
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22
Kg pr. FE 3,42 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 104

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21