Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 1. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 37 48 184    
Tørstofindhold (g/kg) 361 439 403 238 527
Aske (g/kg TS) 79 83 84 65 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,1 76,7 62,8 79,7
Råprotein (g/kg TS) 127 139 141 90 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 621 616 527 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 68 71 31 103
NDF (g/kg TS) 438 439 419 344 563
FK NDF (%) 69,1 69,8 70,6 54,1 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 153 140 110 265
Sukker (g/kg TS) 80 103 86 12 172
pH 4,4 4,7 4,4 3,9 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 54 49 61 10 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 14 5 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 56 46 81
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,39 0,58
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 68 83
PBV20 (g/kg TS) 3 12 14 -30 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79 5,87 5,96 5,03 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,31 1,27 1,19 1,48
Kg pr. FEN 3,88 3,23 3,35 2,40 5,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,30 1,20 1,06 1,59
Kg pr. FE 3,62 3,20 3,14 2,16 4,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 121 117 71 136

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 8
Slætdato 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 361
Aske (g/kg TS) 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1
Råprotein (g/kg TS) 118
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53
NDF (g/kg TS) 438
FK NDF (%) 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160
Sukker (g/kg TS) 98
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 68
Eddikesyre (g/kg TS) 12
Tyggetid (Min./kg TS) 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75
PBV20 (g/kg TS) -5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,27
Kg pr. FEN 3,66
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,22
Kg pr. FE 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 37 318
Tørstofindhold (g/kg) 361 379
Aske (g/kg TS) 79 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 76,2
Råprotein (g/kg TS) 127 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 658
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 82
NDF (g/kg TS) 438 440
FK NDF (%) 69,1 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 143
Sukker (g/kg TS) 80 66
pH 4,4 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 57
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 3 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,28
Kg pr. FEN 3,88 3,70
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,21
Kg pr. FE 3,62 3,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 118

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21