Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 10-07-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 2. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 257 216 874    
Slætdato 28/06 27/06 24/06 10/06 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 411 388 272 537
Aske (g/kg TS) 89 87 92 74 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,5 75,8 69,7 79,4
Råprotein (g/kg TS) 152 157 160 114 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 630 619 527 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 76 80 43 110
NDF (g/kg TS) 451 434 438 402 511
FK NDF (%) 69,7 68,8 70,1 61,9 76,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 159 144 112 212
Sukker (g/kg TS) 57 66 52 12 126
pH 4,5 4,5 4,3 4,0 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 2,8 2,6 0,6 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 50 55 64 19 79
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 17 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 61 58 58 53 71
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,43 0,53
AAT20 (g/kg TS) 74 75 73 67 82
PBV20 (g/kg TS) 25 30 33 -10 58
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,84 5,88 5,27 6,22
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,28 1,27 1,19 1,41
Kg pr. FEN 3,49 3,30 3,53 2,37 4,87
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18 1,18 1,09 1,36
Kg pr. FE 3,25 3,05 3,28 2,24 4,47
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 136 138 98 167

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 55 32 136    
Ca (g/kg TS) 5,9 6,9 6,3 4,4 7,8
P (g/kg TS) 3,3 2,9 3,4 2,5 3,9
Mg (g/kg TS) 2,1 2,3 2,2 1,6 2,6
K (g/kg TS) ch 28,2 21,9 26,0 21,0 33,5
Na (g/kg TS) 2,0 3,0 3,0 0,4 3,7
Cl (g/kg TS) 10,8 11,4 11,0 5,3 17,6
S (g/kg TS) 2,8 3,0 3,0 2,2 3,5
CAB meq/kg TS 331 179 315 97 486
Fe (mg/kg TS) 188 334 294 103 310
Mn (mg/kg TS) 79 93 86 48 122
Zn (mg/kg TS) 33 40 38 25 41
Cu (mg/kg TS) 6,26 6,58 7,18 4,50 8,00
Co (mg/kg TS) 0,07 0,13 0,10 0,04 0,11
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,04 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 1,65 2,12 1,91 0,70 2,90
I (mg/kg TS) 0,35 0,89 0,53 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 26 16 9 19
Slætdato 22/06 18/06 30/06 28/06
Tørstofindhold (g/kg) 360 333 404 543
Aske (g/kg TS) 93 87 88 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 77,0 76,0 70,4
Råprotein (g/kg TS) 157 153 165 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 638 602 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 64 75 57
NDF (g/kg TS) 457 429 423 497
FK NDF (%) 68,9 71,6 68,8 64,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 141 158 194
Sukker (g/kg TS) 50 57 55 87
pH 4,3 4,2 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3   2,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 55 73 52 15
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 15 7
Tyggetid (Min./kg TS) 62 57 57 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,45 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 73 75 77
PBV20 (g/kg TS) 31 28 35 11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79 6,01 5,83 5,47
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,24 1,28 1,38
Kg pr. FEN 3,81 4,03 3,32 2,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,14 1,16 1,36
Kg pr. FE 3,60 3,72 3,00 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 128 142 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 46 29 97
Slætdato 01/07 21/06 30/06 17/06
Tørstofindhold (g/kg) 408 390 415 400
Aske (g/kg TS) 88 91 86 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 76,0 73,9 76,8
Råprotein (g/kg TS) 153 161 148 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 581 636 631 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 77 81 76
NDF (g/kg TS) 466 452 462 437
FK NDF (%) 67,9 71,3 68,1 71,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 145 165 140
Sukker (g/kg TS) 67 47 57 65
pH 4,6 4,3 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 3,4 3,0 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 40 52 44 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 63 60 63 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,47 0,48 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 74 74 76
PBV20 (g/kg TS) 24 33 23 20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,85 5,63 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27 1,34 1,27
Kg pr. FEN 3,39 3,45 3,48 3,40
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,18 1,29 1,17
Kg pr. FE 3,23 3,17 3,34 3,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 139 129 125

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 412 130 453 101 76,9 6,05
Græsblanding 42 1 419 123 514 53 69,9 5,48

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 257 26
Slætdato 28/06 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 409
Aske (g/kg TS) 89 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 73,3
Råprotein (g/kg TS) 152 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 59
NDF (g/kg TS) 451 448
FK NDF (%) 69,7 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 182
Sukker (g/kg TS) 57 68
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 51
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 61 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 74
PBV20 (g/kg TS) 25 10
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,33
Kg pr. FEN 3,49 3,54
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,26
Kg pr. FE 3,25 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 117

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 10-07-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21