Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 3. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 171 174 667    
Slætdato 06/08 24/08 03/08 02/07 02/09
Tørstofindhold (g/kg) 394 378 369 287 520
Aske (g/kg TS) 98 105 102 82 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 74,2 75,7 70,1 79,0
Råprotein (g/kg TS) 154 171 166 125 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597 591 602 524 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 84 85 49 115
NDF (g/kg TS) 439 416 418 391 487
FK NDF (%) 67,7 66,0 69,0 61,6 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 176 149 122 211
Sukker (g/kg TS) 53 41 45 12 105
pH 4,5 4,5 4,3 4,1 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 2,6 2,2 0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 49 56 70 20 73
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 18 7 20
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 56 51 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 71 72 67 80
PBV20 (g/kg TS) 28 47 41 4 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,56 5,79 5,18 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,34 1,29 1,23 1,43
Kg pr. FEN 3,58 3,84 3,74 2,56 4,87
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23 1,19 1,10 1,38
Kg pr. FE 3,32 3,50 3,45 2,32 4,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 157 147 110 171

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 38 17 73    
Ca (g/kg TS) 6,6 6,0 6,6 5,5 8,2
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,6 2,8 3,8
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,3 1,9 2,7
K (g/kg TS) ch 27,2 27,6 27,4 20,2 31,3
Na (g/kg TS) 2,8 2,7 3,1 0,9 4,5
Cl (g/kg TS) 12,6 12,0 10,8 6,8 19,0
S (g/kg TS) 3,2 3,3 3,2 2,5 3,8
CAB meq/kg TS 265 283 328 144 397
Fe (mg/kg TS) 218 401 268 110 464
Mn (mg/kg TS) 82 118 88 50 113
Zn (mg/kg TS) 34 34 34 26 41
Cu (mg/kg TS) 6,84 7,45 7,33 5,70 8,00

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 17 14 5 5
Slætdato 01/08 01/08 16/07 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 377 386 365 423
Aske (g/kg TS) 96 99 92 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 73,0 77,4 72,7
Råprotein (g/kg TS) 170 154 156 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 589 701 564
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 64 92 54
NDF (g/kg TS) 426 442 420 441
FK NDF (%) 69,5 65,1 72,4 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 185 134 187
Sukker (g/kg TS) 75 50 39 72
pH 4,5 4,4 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof)     1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 48 55 65 20
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 15 10
Tyggetid (Min./kg TS) 57 61 56 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,44 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 72 71 76
PBV20 (g/kg TS) 37 31 33 27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,57 5,85 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,34 1,28 1,35
Kg pr. FEN 3,52 3,61 3,52 3,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,26 1,16 1,26
Kg pr. FE 3,27 3,39 3,19 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 143 132 146

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 27 74
Slætdato 08/08 03/08 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 390 382 403
Aske (g/kg TS) 105 98 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 74,3 74,1
Råprotein (g/kg TS) 157 166 147
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 595 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 76 88
NDF (g/kg TS) 425 440 447
FK NDF (%) 69,5 67,7 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 167 168
Sukker (g/kg TS) 51 43 57
pH 4,3 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,8 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 50 56 45
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 73 74
PBV20 (g/kg TS) 32 39 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,69 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,31 1,33
Kg pr. FEN 3,49 3,63 3,57
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,22 1,24
Kg pr. FE 3,23 3,37 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 150 132

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 579 123 415 184 77,8 6,09
Græsblanding 49 1 505 181 453 54 72,1 5,47

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 21-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21