Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 09-10-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 4. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 134 165 514    
Tørstofindhold (g/kg) 342 330 328 201 494
Aske (g/kg TS) 103 121 114 85 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 75,6 75,5 69,6 79,0
Råprotein (g/kg TS) 165 190 179 139 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 617 608 523 675
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91 97 95 62 120
NDF (g/kg TS) 432 402 410 384 474
FK NDF (%) 68,5 68,7 68,6 61,0 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 156 149 115 212
Sukker (g/kg TS) 35 24 28 10 73
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 3,1 2,5 0,6 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 59 63 73 27 91
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 19 10 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 54 55 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,45 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 71 69 69 66 78
PBV20 (g/kg TS) 41 66 56 12 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,64 5,71 5,25 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,32 1,31 1,23 1,42
Kg pr. FEN 4,31 4,36 4,37 2,69 6,69
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,20 1,21 1,10 1,34
Kg pr. FE 3,95 3,95 4,04 2,48 5,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 174 162 120 183

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 13 6 10
Slætdato 15/09 21/09 16/09
Tørstofindhold (g/kg) 360 315 376
Aske (g/kg TS) 102 108 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 74,2 76,1
Råprotein (g/kg TS) 170 169 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 574 612 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 77 80
NDF (g/kg TS) 429 408 421
FK NDF (%) 66,3 65,7 70,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 177 147
Sukker (g/kg TS) 28 35 60
pH 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3    
Mælkesyre (g/kg TS) 75 73 40
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 68 75
PBV20 (g/kg TS) 47 49 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,58 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,35 1,28
Kg pr. FEN 3,87 4,37 3,90
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,24 1,16
Kg pr. FE 3,59 4,01 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 156 157

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 51
Slætdato 24/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 360 329
Aske (g/kg TS) 108 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,7
Råprotein (g/kg TS) 166 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 94
NDF (g/kg TS) 431 429
FK NDF (%) 70,3 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 151
Sukker (g/kg TS) 36 34
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 58 62
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 41 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,71
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30
Kg pr. FEN 3,92 4,42
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,60 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 144

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 223 192 400 15 74,2 5,65
Græsblanding 49 1 444 148 485 60 71,8 5,43

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 09-10-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21