Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 07-11-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 5. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 43 74 224    
Tørstofindhold (g/kg) 237 290 282 182 288
Aske (g/kg TS) 114 130 125 97 136
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,6 76,2 67,0 80,8
Råprotein (g/kg TS) 177 190 184 136 227
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 630 620 552 684
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 106 104 59 116
NDF (g/kg TS) 412 387 393 355 498
FK NDF (%) 70,5 70,2 69,6 62,5 76,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 145 138 100 209
Sukker (g/kg TS) 24 22 26 10 35
pH 4,2 4,3 4,3 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 2,5 2,5 0,7 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 80 72 79 64 103
Eddikesyre (g/kg TS) 17 22 23 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52 52 46 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,44 0,40 0,55
AAT20 (g/kg TS) 69 68 68 64 74
PBV20 (g/kg TS) 55 68 63 27 95
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79 5,71 5,75 5,28 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,31 1,30 1,20 1,41
Kg pr. FEN 5,79 4,90 5,06 4,32 7,32
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,20 1,20 1,04 1,44
Kg pr. FE 5,36 4,49 4,68 3,73 7,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 173 167 124 190

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 5 6
Slætdato   03/10
Tørstofindhold (g/kg) 223 305
Aske (g/kg TS) 108 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 77,7
Råprotein (g/kg TS) 176 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 70
NDF (g/kg TS) 366 383
FK NDF (%) 70,7 71,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 132
Sukker (g/kg TS) 28 29
pH 4,1 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 93 76
Eddikesyre (g/kg TS) 21 19
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69 72
PBV20 (g/kg TS) 55 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,26
Kg pr. FEN 5,82 4,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,14
Kg pr. FE 5,16 4,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 178

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 22
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 234
Aske (g/kg TS) 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9
Råprotein (g/kg TS) 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87
NDF (g/kg TS) 437
FK NDF (%) 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164
Sukker (g/kg TS) 21
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 86
Eddikesyre (g/kg TS) 18
Tyggetid (Min./kg TS) 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 5,89
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,27
Kg pr. FE 5,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 07-11-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21