Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 24-09-2020

Græsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 233 143 78
Slætdato 28/05 24/06 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 423 390 385
Aske (g/kg TS) 75 89 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 76,1 76,8
Råprotein (g/kg TS) 137 156 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 627 629
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 65 68
NDF (g/kg TS) 421 441 417
FK NDF (%) 74,2 70,6 70,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 149 148
Sukker (g/kg TS) 119 60 72
pH 4,5 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,5 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 48 56 55
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 79 75 75
PBV20 (g/kg TS) 5 28 27
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 5,92 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,26 1,25
Kg pr. FEN 3,02 3,38 3,54
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,18 1,15
Kg pr. FE 2,78 3,13 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 133 131

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver med mineraler 51 24
Ca (g/kg TS) 5,4 5,7
P (g/kg TS) 2,8 3,1
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0
K (g/kg TS) ch 23,1 24,8
Na (g/kg TS) 2,4 2,7
Cl (g/kg TS) 9,6 12,4
S (g/kg TS) 2,3 2,8
CAB meq/kg TS 279 226
Fe (mg/kg TS) 182 316
Mn (mg/kg TS) 77 90
Zn (mg/kg TS) 30 40
Cu (mg/kg TS) 4,75 7,42
Se (mg/kg TS) 0,03  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 24-09-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 24-09-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.09.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
24.09.20
Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
24.09.20
Byghelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, fode...
24.09.20