Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 24-11-2020

Græsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 273 189 130 71 30
Slætdato 28/05 26/06 27/07 15/09 14/09
Tørstofindhold (g/kg) 427 394 407 366 322
Aske (g/kg TS) 75 88 90 103 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 76,0 76,8 75,3 76,6
Råprotein (g/kg TS) 135 156 152 161 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 627 611 600 615
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 67 68 80 84
NDF (g/kg TS) 422 441 419 422 409
FK NDF (%) 74,1 70,5 70,5 68,3 70,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 152 150 170 150
Sukker (g/kg TS) 116 59 80 44 44
pH 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 2,8 1,8 1,3 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 49 56 51 61 67
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 14 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 56 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 79 75 76 72 72
PBV20 (g/kg TS) 4 28 22 37 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 5,91 5,94 5,70 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,26 1,26 1,31 1,28
Kg pr. FEN 3,00 3,40 3,32 3,79 4,44
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,18 1,15 1,20 1,19
Kg pr. FE 2,77 3,15 3,04 3,47 4,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 133 129 143 152

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 63 36 24
Ca (g/kg TS) 5,3 5,4 5,9
P (g/kg TS) 2,8 3,0 3,1
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,1
K (g/kg TS) ch 23,6 25,5 26,5
Na (g/kg TS) 2,3 2,7 2,5
Cl (g/kg TS) 10,0 13,4 13,2
S (g/kg TS) 2,3 2,8 2,8
CAB meq/kg TS 276 220 240
Fe (mg/kg TS) 173 253 142
Mn (mg/kg TS) 77 87 76
Zn (mg/kg TS) 30 36 30
Cu (mg/kg TS) 4,79 6,85 5,60
Se (mg/kg TS) 0,03    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 24-11-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 24-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
24.11.20