Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 297 224 166 103 54
Slætdato 25/05 22/06 04/08 19/09 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 427 402 405 348 301
Aske (g/kg TS) 76 89 92 104 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 75,3 76,3 75,5 78,0
Råprotein (g/kg TS) 135 153 151 165 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 668 618 606 612 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 69 72 85 88
NDF (g/kg TS) 424 444 421 417 398
FK NDF (%) 73,7 69,4 69,7 68,6 73,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 161 156 168 137
Sukker (g/kg TS) 114 61 74 38 37
pH 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,6 1,8 1,3 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 48 53 52 65 73
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 56 60 57 57 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47 0,45 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 78 74 75 71 72
PBV20 (g/kg TS) 4 26 23 42 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,83 5,86 5,70 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,29 1,27 1,31 1,25
Kg pr. FEN 3,04 3,41 3,40 4,00 4,57
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,21 1,17 1,20 1,14
Kg pr. FE 2,81 3,18 3,13 3,65 4,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 133 129 146 155

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 64 38 29
Ca (g/kg TS) 5,3 5,4 5,8
P (g/kg TS) 2,8 3,0 3,1
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,1
K (g/kg TS) ch 23,5 25,5 26,1
Na (g/kg TS) 2,3 2,7 2,5
Cl (g/kg TS) 10,0 13,3 12,9
S (g/kg TS) 2,3 2,8 2,8
CAB meq/kg TS 275 219 233
Fe (mg/kg TS) 177 250 189
Mn (mg/kg TS) 78 86 85
Zn (mg/kg TS) 29 36 31
Cu (mg/kg TS) 4,83 6,77 5,57
Se (mg/kg TS) 0,03    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
07.02.21
Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21
Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
07.02.21
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
07.02.21
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21