Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 24-11-2020

Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 273 318 1265    
Slætdato 28/05 28/05 24/05 15/05 12/06
Tørstofindhold (g/kg) 427 379 384 319 588
Aske (g/kg TS) 75 84 88 59 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 76,2 77,6 72,2 83,9
Råprotein (g/kg TS) 135 141 155 101 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 658 664 566 755
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 82 83 40 99
NDF (g/kg TS) 422 440 432 359 499
FK NDF (%) 74,1 71,3 73,4 64,4 82,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 143 125 73 191
Sukker (g/kg TS) 116 66 65 36 205
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9 2,5 0,4 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 49 57 64 6 82
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 16 5 20
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 57 45 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,39 0,51
AAT20 (g/kg TS) 79 74 74 72 86
PBV20 (g/kg TS) 4 17 28 -27 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 5,85 6,06 5,45 6,70
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,28 1,24 1,11 1,36
Kg pr. FEN 3,00 3,70 3,43 2,11 3,90
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,21 1,15 0,99 1,33
Kg pr. FE 2,77 3,42 3,18 2,00 3,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 118 129 78 135

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 63 96 298    
Ca (g/kg TS) 5,3 5,3 5,9 4,1 6,6
P (g/kg TS) 2,8 3,2 3,4 2,4 3,3
Mg (g/kg TS) 1,7 1,8 1,9 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,6 27,2 27,4 18,0 29,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,0 2,6 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 10,0 10,1 9,7 5,4 14,8
S (g/kg TS) 2,3 2,5 2,6 1,8 2,9
CAB meq/kg TS 276 347 378 153 409
Fe (mg/kg TS) 173 224 255 93 278
Mn (mg/kg TS) 77 77 77 46 109
Zn (mg/kg TS) 30 33 45 23 36
Cu (mg/kg TS) 4,79 5,31 6,58 3,70 6,00
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 35 14 19 37
Slætdato 27/05 27/05 18/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 386 367 414 571
Aske (g/kg TS) 76 73 72 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,7 76,9 80,7 72,3
Råprotein (g/kg TS) 143 125 133 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 683 657 704 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 64 78 49
NDF (g/kg TS) 403 434 389 503
FK NDF (%) 77,5 72,4 76,3 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 107 137 110 175
Sukker (g/kg TS) 112 97 142 128
pH 4,3 4,3 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 60 57 50 15
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 11 8
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 51 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 79 77 81 79
PBV20 (g/kg TS) 9 -2 -1 -9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,40 6,05 6,34 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,25 1,17 1,31
Kg pr. FEN 3,15 3,55 2,90 2,44
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,17 1,07 1,31
Kg pr. FE 2,87 3,33 2,63 2,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 98 99 100

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 31 76 27 40
Slætdato 05/06 23/05 29/05 27/05 30/05
Tørstofindhold (g/kg) 536 410 408 386 413
Aske (g/kg TS) 69 76 75 77 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 77,3 79,2 79,6 79,9
Råprotein (g/kg TS) 119 139 134 143 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 615 654 691 702 674
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 59 74 78 65
NDF (g/kg TS) 480 434 412 414 403
FK NDF (%) 69,3 72,3 74,7 75,8 75,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 137 122 114 116
Sukker (g/kg TS) 116 114 117 101 125
pH 4,9 4,7 4,4 4,3 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9 1,4 1,9 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 34 40 51 53 50
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 12 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 65 58 54 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,45 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 79 79 78 80
PBV20 (g/kg TS) -9 7 3 12 5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 6,08 6,20 6,25 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,23 1,20 1,19 1,19
Kg pr. FEN 2,62 3,19 3,06 3,18 3,07
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,15 1,11 1,09 1,09
Kg pr. FE 2,51 2,95 2,80 2,89 2,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 110 104 112 106

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 428 132 418 139 79,7 6,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 273 31
Slætdato 28/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 427 414
Aske (g/kg TS) 75 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 77,0
Råprotein (g/kg TS) 135 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 660
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 68
NDF (g/kg TS) 422 421
FK NDF (%) 74,1 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 148
Sukker (g/kg TS) 116 129
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 49 50
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 79 77
PBV20 (g/kg TS) 4 -8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,26
Kg pr. FEN 3,00 3,18
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,21
Kg pr. FE 2,77 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 94

Til top

Sidst bekræftet: 24-11-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 24-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.11.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
24.11.20