Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 297 318 1265    
Slætdato 25/05 28/05 24/05 11/05 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 427 379 384 317 592
Aske (g/kg TS) 76 84 88 59 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,2 77,6 69,6 83,7
Råprotein (g/kg TS) 135 141 155 99 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 668 658 664 564 755
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 82 83 40 104
NDF (g/kg TS) 424 440 432 359 502
FK NDF (%) 73,7 71,3 73,4 63,9 81,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 143 125 73 209
Sukker (g/kg TS) 114 66 65 33 201
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,9 2,5 0,3 3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 48 57 64 7 83
Eddikesyre (g/kg TS) 13 16 16 5 21
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 57 45 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,39 0,52
AAT20 (g/kg TS) 78 74 74 70 86
PBV20 (g/kg TS) 4 17 28 -27 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,85 6,06 5,37 6,70
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,24 1,11 1,38
Kg pr. FEN 3,04 3,70 3,43 2,11 4,05
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,21 1,15 0,99 1,38
Kg pr. FE 2,81 3,42 3,18 2,00 3,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 118 129 77 136

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 64 96 298    
Ca (g/kg TS) 5,3 5,3 5,9 4,1 6,6
P (g/kg TS) 2,8 3,2 3,4 2,4 3,3
Mg (g/kg TS) 1,7 1,8 1,9 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,5 27,2 27,4 16,6 29,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,0 2,6 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 10,0 10,1 9,7 5,4 14,8
S (g/kg TS) 2,3 2,5 2,6 1,8 2,9
CAB meq/kg TS 275 347 378 153 409
Fe (mg/kg TS) 177 224 255 93 290
Mn (mg/kg TS) 78 77 77 46 110
Zn (mg/kg TS) 29 33 45 23 36
Cu (mg/kg TS) 4,83 5,31 6,58 3,70 6,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 35 15 20 39
Slætdato 27/05 27/05 18/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 386 370 416 569
Aske (g/kg TS) 76 73 72 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,7 77,1 80,7 72,4
Råprotein (g/kg TS) 143 123 132 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 683 661 708 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 65 80 51
NDF (g/kg TS) 403 435 391 504
FK NDF (%) 77,5 72,7 76,2 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 107 137 111 175
Sukker (g/kg TS) 112 99 142 128
pH 4,3 4,3 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 60 56 50 15
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 12 9
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 51 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 79 77 80 80
PBV20 (g/kg TS) 9 -4 -2 -9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,40 6,07 6,33 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,24 1,18 1,31
Kg pr. FEN 3,15 3,50 2,88 2,44
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,17 1,07 1,30
Kg pr. FE 2,87 3,29 2,62 2,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 96 98 100

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 34 32 81 29 41
Slætdato 04/06 23/05 29/05 27/05 30/05
Tørstofindhold (g/kg) 533 417 409 385 411
Aske (g/kg TS) 68 75 75 77 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9 77,3 79,1 79,4 79,9
Råprotein (g/kg TS) 119 139 133 141 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 652 691 702 674
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 59 75 80 66
NDF (g/kg TS) 483 435 413 417 402
FK NDF (%) 69,2 72,2 74,4 75,4 75,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 139 127 117 116
Sukker (g/kg TS) 114 115 115 99 125
pH 4,9 4,7 4,4 4,3 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9 1,4 1,8 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 33 39 52 54 50
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 12 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 66 58 54 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,45 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 79 78 78 80
PBV20 (g/kg TS) -8 6 2 11 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 6,08 6,19 6,22 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,23 1,21 1,20 1,19
Kg pr. FEN 2,63 3,16 3,07 3,22 3,07
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,15 1,11 1,10 1,09
Kg pr. FE 2,52 2,92 2,81 2,94 2,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 109 103 110 105

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 428 132 418 139 79,7 6,38
Græsblanding 47 1 355 183 395 40 80,1 6,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 297 33
Slætdato 25/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 427 430
Aske (g/kg TS) 76 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,3
Råprotein (g/kg TS) 135 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 668 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 67
NDF (g/kg TS) 424 426
FK NDF (%) 73,7 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 156
Sukker (g/kg TS) 114 125
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 48 47
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) 4 -8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,27
Kg pr. FEN 3,04 3,13
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,23
Kg pr. FE 2,81 2,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 95

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21