Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 24-09-2020

Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 233 318 1265    
Slætdato 28/05 28/05 24/05 16/05 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 423 379 384 317 581
Aske (g/kg TS) 75 84 88 58 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 76,2 77,6 72,4 84,0
Råprotein (g/kg TS) 137 141 155 108 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 658 664 589 755
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 82 83 41 96
NDF (g/kg TS) 421 440 432 356 495
FK NDF (%) 74,2 71,3 73,4 65,5 82,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 143 125 73 187
Sukker (g/kg TS) 119 66 65 35 206
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,9 2,5 0,4 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 48 57 64 6 82
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 16 5 19
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 57 45 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,39 0,51
AAT20 (g/kg TS) 79 74 74 72 86
PBV20 (g/kg TS) 5 17 28 -25 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 5,85 6,06 5,48 6,72
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,28 1,24 1,11 1,35
Kg pr. FEN 3,02 3,70 3,43 2,13 3,94
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,21 1,15 0,99 1,26
Kg pr. FE 2,78 3,42 3,18 2,00 3,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 118 129 80 136

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 51 96 298    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,3 5,9 4,1 6,6
P (g/kg TS) 2,8 3,2 3,4 2,4 3,3
Mg (g/kg TS) 1,7 1,8 1,9 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,1 27,2 27,4 16,6 28,1
Na (g/kg TS) 2,4 2,0 2,6 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 9,6 10,1 9,7 5,4 14,1
S (g/kg TS) 2,3 2,5 2,6 1,8 2,9
CAB meq/kg TS 279 347 378 153 411
Fe (mg/kg TS) 182 224 255 99 290
Mn (mg/kg TS) 77 77 77 48 110
Zn (mg/kg TS) 30 33 45 24 36
Cu (mg/kg TS) 4,75 5,31 6,58 3,70 6,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 29 12 17 31
Slætdato 28/05 28/05 18/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 390 365 413 553
Aske (g/kg TS) 77 74 71 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,2 75,7 80,9 72,8
Råprotein (g/kg TS) 144 121 132 124
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 656 702 598
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 65 76 52
NDF (g/kg TS) 404 448 388 496
FK NDF (%) 76,6 70,6 76,5 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 151 110 169
Sukker (g/kg TS) 122 94 147 130
pH 4,3 4,3 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 57 49 16
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 11 9
Tyggetid (Min./kg TS) 53 60 50 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,47 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 80 76 81 79
PBV20 (g/kg TS) 10 -3 -3 -7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,36 5,94 6,37 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,27 1,17 1,30
Kg pr. FEN 3,15 3,65 2,90 2,51
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,21 1,06 1,28
Kg pr. FE 2,89 3,46 2,63 2,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 97 98 102

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 26 30 69 22 35
Slætdato 03/06 23/05 29/05 31/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 534 411 410 388 406
Aske (g/kg TS) 67 77 74 76 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 77,2 79,5 79,3 79,6
Råprotein (g/kg TS) 119 140 136 142 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 654 694 697 677
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 59 75 77 66
NDF (g/kg TS) 476 435 408 420 401
FK NDF (%) 69,4 72,1 75,0 75,4 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 139 118 118 117
Sukker (g/kg TS) 125 115 121 103 127
pH 5,0 4,7 4,4 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9 1,4 1,5 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 30 39 51 52 49
Eddikesyre (g/kg TS) 11 10 12 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 65 58 53 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,45 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79 79 79 78 79
PBV20 (g/kg TS) -9 8 3 10 5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 6,07 6,24 6,23 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,23 1,20 1,20 1,20
Kg pr. FEN 2,61 3,20 3,03 3,18 3,13
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,15 1,09 1,10 1,10
Kg pr. FE 2,49 2,96 2,77 2,90 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 111 104 111 106

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 428 132 418 139 79,7 6,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 233 25
Slætdato 28/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 423 409
Aske (g/kg TS) 75 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 79,1
Råprotein (g/kg TS) 137 123
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 68
NDF (g/kg TS) 421 403
FK NDF (%) 74,2 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 132
Sukker (g/kg TS) 119 150
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 48 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79 80
PBV20 (g/kg TS) 5 -9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,20
Kg pr. FEN 3,02 3,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,10
Kg pr. FE 2,78 2,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 92

Til top

Sidst bekræftet: 24-09-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 24-09-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
24.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
24.09.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
24.09.20
Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
24.09.20
Byghelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, fode...
24.09.20