Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-06-2020
Revideret: 06-08-2020

Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 152 318 1265    
Slætdato 27/05 28/05 24/05 13/05 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 415 379 384 298 545
Aske (g/kg TS) 74 84 88 61 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1 76,2 77,6 74,1 84,0
Råprotein (g/kg TS) 138 141 155 110 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 675 658 664 612 750
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 82 83 40 94
NDF (g/kg TS) 415 440 432 351 483
FK NDF (%) 74,9 71,3 73,4 66,6 81,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 143 125 73 173
Sukker (g/kg TS) 123 66 65 39 208
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9 2,5 0,4 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 48 57 64 8 77
Eddikesyre (g/kg TS) 12 16 16 5 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 59 57 45 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 79 74 74 73 86
PBV20 (g/kg TS) 5 17 28 -25 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 5,85 6,06 5,74 6,70
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,28 1,24 1,11 1,29
Kg pr. FEN 3,04 3,70 3,43 2,13 4,11
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,21 1,15 0,99 1,22
Kg pr. FE 2,79 3,42 3,18 2,00 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 118 129 82 135

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 31 96 298    
Ca (g/kg TS) 5,2 5,3 5,9 4,1 6,3
P (g/kg TS) 2,7 3,2 3,4 2,0 3,3
Mg (g/kg TS) 1,6 1,8 1,9 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 22,3 27,2 27,4 16,0 27,0
Na (g/kg TS) 2,5 2,0 2,6 1,4 3,9
Cl (g/kg TS) 9,4 10,1 9,7 5,4 14,1
S (g/kg TS) 2,3 2,5 2,6 1,9 2,7
CAB meq/kg TS 267 347 378 153 399
Fe (mg/kg TS) 194 224 255 110 350
Mn (mg/kg TS) 84 77 77 48 120
Zn (mg/kg TS) 29 33 45 23 36
Cu (mg/kg TS) 4,71 5,31 6,58 3,70 6,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 26 6 12 19
Slætdato 26/05 21/05 17/05 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 391 379 413 511
Aske (g/kg TS) 75 77 72 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,6 78,3 80,5 74,5
Råprotein (g/kg TS) 143 127 137 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 675 674 678 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 60 72 53
NDF (g/kg TS) 405 426 393 473
FK NDF (%) 77,2 74,7 76,1 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 104 122 108 154
Sukker (g/kg TS) 124 115 141 129
pH 4,3 4,4 4,5 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0   1,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 53 47 17
Eddikesyre (g/kg TS) 13 10 10 8
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56 51 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 80 79 81 79
PBV20 (g/kg TS) 7 -3 1 4
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,20 6,33 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,21 1,18 1,28
Kg pr. FEN 3,10 3,24 2,94 2,67
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,15 1,07 1,24
Kg pr. FE 2,82 3,06 2,66 2,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 99 103 112

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 52 23
Slætdato 24/05 27/05 28/05
Tørstofindhold (g/kg) 400 411 406
Aske (g/kg TS) 76 74 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 79,3 80,4
Råprotein (g/kg TS) 142 134 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 693 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 75 64
NDF (g/kg TS) 429 410 397
FK NDF (%) 72,5 74,4 76,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 120 106
Sukker (g/kg TS) 114 124 141
pH 4,7 4,4 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 42 47 45
Eddikesyre (g/kg TS) 10 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 79 79 81
PBV20 (g/kg TS) 10 2 1
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,20 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,20 1,18
Kg pr. FEN 3,27 3,02 3,04
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,10 1,08
Kg pr. FE 3,00 2,76 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 103 103

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 428 132 418 139 79,7 6,38

Til top

Sidst bekræftet: 06-08-2020 Oprettet: 17-06-2020 Revideret: 06-08-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
06.08.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
06.08.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
06.08.20