Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Græsensilage 1. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 28 37 160    
Tørstofindhold (g/kg) 421 361 396 315 607
Aske (g/kg TS) 72 79 84 58 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 75,4 76,7 69,7 82,7
Råprotein (g/kg TS) 122 127 141 90 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 622 619 589 730
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 71 69 49 90
NDF (g/kg TS) 411 438 418 351 569
FK NDF (%) 72,1 69,1 70,8 62,1 79,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 157 140 83 210
Sukker (g/kg TS) 141 80 89 47 217
pH 4,4 4,4 4,4 4,1 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 48 54 59 22 74
Eddikesyre (g/kg TS) 11 14 14 6 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 56 45 78
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,38 0,55
AAT20 (g/kg TS) 79 75 76 72 86
PBV20 (g/kg TS) -7 3 14 -35 17
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 5,79 5,96 5,64 6,55
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,27 1,13 1,32
Kg pr. FEN 3,05 3,88 3,42 2,39 3,62
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22 1,20 1,01 1,38
Kg pr. FE 2,88 3,62 3,22 2,21 3,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 96 104 117 68 115

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 8
Slætdato 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 435
Aske (g/kg TS) 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7
Råprotein (g/kg TS) 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55
NDF (g/kg TS) 384
FK NDF (%) 71,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154
Sukker (g/kg TS) 153
pH 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 47
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 80
PBV20 (g/kg TS) -2
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,20
Kg pr. FEN 2,87
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,09
Kg pr. FE 2,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 28 255
Tørstofindhold (g/kg) 421 431
Aske (g/kg TS) 72 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 78,3
Råprotein (g/kg TS) 122 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 67
NDF (g/kg TS) 411 424
FK NDF (%) 72,1 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 129
Sukker (g/kg TS) 141 117
pH 4,4 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 48 47
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 79 79
PBV20 (g/kg TS) -7 4
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22
Kg pr. FEN 3,05 2,99
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,13
Kg pr. FE 2,88 2,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 96 106

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 14-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20