Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Tredje

Antal prøver 33 22
Slætdato 04/06 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 430 407
Aske (g/kg TS) 73 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 72,1
Råprotein (g/kg TS) 119 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 492
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 59
NDF (g/kg TS) 426 408
FK NDF (%) 70,2 60,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 228
Sukker (g/kg TS) 125 60
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 47 56
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 77 73
PBV20 (g/kg TS) -8 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,39
Kg pr. FEN 3,13 3,68
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,30
Kg pr. FE 2,97 3,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 140

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 14-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Bygærtehelsæd 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, ...
07.02.21
Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21
Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
07.02.21
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
07.02.21
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21