Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-07-2020
Revideret: 05-01-2021

Græsensilage 2. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 219 257 774    
Slætdato 21/06 28/06 24/06 15/05 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 401 408 276 549
Aske (g/kg TS) 89 89 91 72 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 75,2 75,9 68,8 80,4
Råprotein (g/kg TS) 153 152 160 111 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 620 618 514 703
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 76 75 40 98
NDF (g/kg TS) 443 451 440 390 506
FK NDF (%) 69,4 69,7 70,4 60,1 77,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 154 147 105 251
Sukker (g/kg TS) 60 57 58 12 119
pH 4,4 4,5 4,4 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,9 2,9 0,6 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 54 50 57 15 88
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 6 23
Tyggetid (Min./kg TS) 60 61 59 52 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 68 81
PBV20 (g/kg TS) 26 25 32 -12 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,77 5,89 5,26 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,30 1,27 1,17 1,41
Kg pr. FEN 3,42 3,49 3,34 2,47 4,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,18 1,06 1,39
Kg pr. FE 3,19 3,25 3,10 2,33 4,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 132 139 95 169

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 37 55 133    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,9 6,3 4,0 6,7
P (g/kg TS) 3,0 3,3 3,3 2,4 3,6
Mg (g/kg TS) 2,0 2,1 2,2 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 25,3 28,2 26,5 20,6 30,0
Na (g/kg TS) 2,7 2,0 2,8 0,9 4,2
Cl (g/kg TS) 13,3 10,8 11,0 9,5 17,5
S (g/kg TS) 2,8 2,8 3,0 2,1 3,5
CAB meq/kg TS 217 331 301 99 365
Fe (mg/kg TS) 254 188 239 69 470
Mn (mg/kg TS) 87 79 83 62 111
Zn (mg/kg TS) 36 33 37 22 63
Cu (mg/kg TS) 6,80 6,26 7,03 4,60 12,8

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 35 17 12 16
Slætdato 30/06 05/07 25/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 377 391 398 597
Aske (g/kg TS) 85 87 83 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,0 73,4 71,5
Råprotein (g/kg TS) 155 155 144 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628 601 623 494
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 55 67 43
NDF (g/kg TS) 440 442 467 478
FK NDF (%) 71,1 68,6 67,5 64,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 165 173 224
Sukker (g/kg TS) 61 61 58 101
pH 4,3 4,3 4,3 5,4
Nitrat (g/kg tørstof)     3,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 53 50 20
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 64 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,49 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 79
PBV20 (g/kg TS) 26 27 20 11
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,83 5,71 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28 1,32 1,34
Kg pr. FEN 3,46 3,41 3,49 2,37
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,20 1,27 1,31
Kg pr. FE 3,22 3,18 3,30 2,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 130 133 123 131

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 50 21 35
Slætdato 20/06 06/07 30/06 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 453 364 341 409
Aske (g/kg TS) 90 89 90 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 75,7 76,1 76,8
Råprotein (g/kg TS) 156 158 166 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 639 639 638
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 76 80 64
NDF (g/kg TS) 458 444 438 437
FK NDF (%) 67,1 70,2 70,6 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 153 145 146
Sukker (g/kg TS) 74 46 43 69
pH 4,8 4,2 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 3,3 2,8 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 38 62 59 55
Eddikesyre (g/kg TS) 11 16 18 14
Tyggetid (Min./kg TS) 63 60 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 73 73 76
PBV20 (g/kg TS) 26 33 40 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,85 5,88 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,27 1,27 1,24
Kg pr. FEN 3,17 3,69 3,95 3,17
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,18 1,16 1,15
Kg pr. FE 3,05 3,41 3,62 2,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 136 145 127

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 47 1 379 198 431 11 77,0 5,92
Græsblanding 49 1 671 144 506 107 73,0 5,69

Til top

Sidst bekræftet: 05-01-2021 Oprettet: 21-07-2020 Revideret: 05-01-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
14.01.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
14.01.21
Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
14.01.21
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
14.01.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
14.01.21