Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-07-2020
Revideret: 24-09-2020

Græsensilage 2. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 143 257 774    
Slætdato 24/06 28/06 24/06 18/05 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 390 401 408 288 492
Aske (g/kg TS) 89 89 91 72 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,2 75,9 70,9 80,5
Råprotein (g/kg TS) 156 152 160 118 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 620 618 550 703
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 76 75 40 91
NDF (g/kg TS) 441 451 440 384 506
FK NDF (%) 70,6 69,7 70,4 62,7 77,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 154 147 100 197
Sukker (g/kg TS) 60 57 58 12 108
pH 4,4 4,5 4,4 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,9 2,9 0,6 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 56 50 57 26 88
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 61 59 51 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 74 75 69 81
PBV20 (g/kg TS) 28 25 32 -10 58
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,77 5,89 5,44 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,30 1,27 1,17 1,37
Kg pr. FEN 3,38 3,49 3,34 2,59 4,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21 1,18 1,06 1,32
Kg pr. FE 3,13 3,25 3,10 2,44 4,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 132 139 100 166

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 24 55 133    
Ca (g/kg TS) 5,7 5,9 6,3 4,4 6,9
P (g/kg TS) 3,1 3,3 3,3 2,4 3,9
Mg (g/kg TS) 2,0 2,1 2,2 1,7 2,5
K (g/kg TS) ch 24,8 28,2 26,5 20,6 30,0
Na (g/kg TS) 2,7 2,0 2,8 1,4 4,1
Cl (g/kg TS) 12,4 10,8 11,0 8,7 17,1
S (g/kg TS) 2,8 2,8 3,0 2,1 3,2
CAB meq/kg TS 226 331 301 99 383
Fe (mg/kg TS) 316 188 239 82 816
Mn (mg/kg TS) 90 79 83 57 120
Zn (mg/kg TS) 40 33 37 27 63
Cu (mg/kg TS) 7,42 6,26 7,03 5,00 15,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 24 14 9 7
Slætdato 01/07 06/07 25/06 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 367 392 386 518
Aske (g/kg TS) 85 88 82 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 74,6 74,0 71,9
Råprotein (g/kg TS) 159 153 148 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 599 616 547
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 53 64 48
NDF (g/kg TS) 437 447 466 462
FK NDF (%) 72,2 68,2 68,4 64,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 168 162 190
Sukker (g/kg TS) 58 58 58 83
pH 4,3 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof)     3,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 63 52 51 31
Eddikesyre (g/kg TS) 14 11 12 8
Tyggetid (Min./kg TS) 58 61 63 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,48 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 75 74 76
PBV20 (g/kg TS) 29 26 22 25
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 5,79 5,79 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,29 1,30 1,33
Kg pr. FEN 3,47 3,36 3,51 2,73
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,21 1,24 1,29
Kg pr. FE 3,20 3,15 3,32 2,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 133 126 145

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 25
Slætdato 12/07 28/06
Tørstofindhold (g/kg) 376 388
Aske (g/kg TS) 89 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 77,0
Råprotein (g/kg TS) 157 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 63
NDF (g/kg TS) 441 438
FK NDF (%) 71,4 72,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 144 139
Sukker (g/kg TS) 50 61
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 60 59
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 76
PBV20 (g/kg TS) 30 27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,23
Kg pr. FEN 3,52 3,26
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,15
Kg pr. FE 3,24 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 130

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 49 1 671 144 506 107 73,0 5,69

Til top

Sidst bekræftet: 24-09-2020 Oprettet: 21-07-2020 Revideret: 24-09-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
27.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
27.09.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
27.09.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
27.09.20
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
27.09.20