Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 3. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 166 171 626    
Slætdato 04/08 06/08 02/08 10/07 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 405 394 378 269 525
Aske (g/kg TS) 92 98 101 74 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 74,3 75,2 72,1 80,3
Råprotein (g/kg TS) 151 154 163 121 182
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 597 603 493 690
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 81 83 44 103
NDF (g/kg TS) 421 439 424 384 459
FK NDF (%) 69,7 67,7 68,4 61,9 77,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 167 157 104 211
Sukker (g/kg TS) 74 53 49 12 145
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 2,0 2,2 0,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 49 64 18 87
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 16 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60 57 51 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 74 72 67 82
PBV20 (g/kg TS) 23 28 38 -7 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,63 5,74 5,41 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,33 1,30 1,18 1,37
Kg pr. FEN 3,40 3,58 3,68 2,43 4,86
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,23 1,21 1,06 1,29
Kg pr. FE 3,13 3,32 3,40 2,25 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 138 145 103 161

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 29 38 89    
Ca (g/kg TS) 5,8 6,6 6,6 4,6 7,4
P (g/kg TS) 3,1 3,3 3,5 2,6 3,8
Mg (g/kg TS) 2,1 2,3 2,3 1,7 2,5
K (g/kg TS) ch 26,1 27,2 26,9 20,8 33,6
Na (g/kg TS) 2,5 2,8 3,1 0,7 4,0
Cl (g/kg TS) 12,9 12,6 11,9 9,2 17,1
S (g/kg TS) 2,8 3,2 3,2 2,1 3,4
CAB meq/kg TS 233 265 286 126 416
Fe (mg/kg TS) 189 218 264 86 425
Mn (mg/kg TS) 85 82 89 53 142
Zn (mg/kg TS) 31 34 34 22 40
Cu (mg/kg TS) 5,57 6,84 7,15 3,60 7,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 27 21 10 7
Slætdato 22/07 14/08 13/07 21/08
Tørstofindhold (g/kg) 414 400 415 625
Aske (g/kg TS) 86 88 88 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,5 74,5 75,1
Råprotein (g/kg TS) 144 149 134 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 614 597 440
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 63 76 35
NDF (g/kg TS) 418 418 435 435
FK NDF (%) 70,2 67,9 66,9 68,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 164 177 184
Sukker (g/kg TS) 92 85 72 112
pH 4,4 4,4 4,4 5,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9   1,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 55 50 54 9
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16 9
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 59 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75 74 86
PBV20 (g/kg TS) 16 21 11 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,86 5,70 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,27 1,31 1,27
Kg pr. FEN 3,19 3,26 3,31 2,10
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,18 1,23 1,18
Kg pr. FE 2,97 3,02 3,09 1,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 127 115 158

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 42 25 44
Slætdato 18/07 22/08 30/07
Tørstofindhold (g/kg) 379 389 433
Aske (g/kg TS) 95 87 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 76,3 76,7
Råprotein (g/kg TS) 153 146 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628 647 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 89 61
NDF (g/kg TS) 416 423 420
FK NDF (%) 71,3 69,5 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 144 154 155
Sukker (g/kg TS) 62 71 100
pH 4,3 4,3 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,0 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 61 54 46
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 74 79
PBV20 (g/kg TS) 26 20 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,81 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,24
Kg pr. FEN 3,60 3,45 3,01
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,15
Kg pr. FE 3,30 3,14 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 123 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 281 163 375 10 81,9 6,28
Græsblanding 45 1 408 168 421 46 79,1 6,18
Græsblanding 47 1 278 171 424 11 78,6 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 166 22
Slætdato 04/08 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 405 407
Aske (g/kg TS) 92 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 72,1
Råprotein (g/kg TS) 151 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 492
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 59
NDF (g/kg TS) 421 408
FK NDF (%) 69,7 60,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 228
Sukker (g/kg TS) 74 60
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 52 56
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 73
PBV20 (g/kg TS) 23 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,39
Kg pr. FEN 3,40 3,68
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,30
Kg pr. FE 3,13 3,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 140

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 20-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21