Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Græsensilage 3. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 107 171 626    
Tørstofindhold (g/kg) 400 394 378 269 512
Aske (g/kg TS) 91 98 101 73 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 74,3 75,2 72,4 81,0
Råprotein (g/kg TS) 154 154 163 128 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 597 603 526 694
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 81 83 40 93
NDF (g/kg TS) 419 439 424 384 452
FK NDF (%) 70,9 67,7 68,4 62,9 77,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 167 157 101 197
Sukker (g/kg TS) 79 53 49 12 148
pH 4,5 4,5 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,0 2,2 0,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 49 64 18 87
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 16 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 56 60 57 50 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 74 72 68 82
PBV20 (g/kg TS) 24 28 38 -5 58
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,63 5,74 5,44 6,40
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,33 1,30 1,16 1,37
Kg pr. FEN 3,38 3,58 3,68 2,45 4,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,23 1,21 1,06 1,26
Kg pr. FE 3,10 3,32 3,40 2,25 4,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 138 145 103 160

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 18 17 9
Slætdato 18/07 14/08 13/07
Tørstofindhold (g/kg) 398 388 414
Aske (g/kg TS) 84 87 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,1 75,0
Råprotein (g/kg TS) 150 151 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 629 602
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 63 78
NDF (g/kg TS) 411 418 433
FK NDF (%) 71,1 69,0 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 156 166
Sukker (g/kg TS) 94 83 72
pH 4,4 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof)     1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 60 52 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74
PBV20 (g/kg TS) 20 22 14
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 5,92 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,26 1,30
Kg pr. FEN 3,17 3,32 3,30
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,17 1,21
Kg pr. FE 2,92 3,07 3,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 127 118

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 27 34
Slætdato 18/07 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 363 424
Aske (g/kg TS) 95 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 76,9
Råprotein (g/kg TS) 158 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 59
NDF (g/kg TS) 410 420
FK NDF (%) 72,5 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 154
Sukker (g/kg TS) 58 103
pH 4,3 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 65 46
Eddikesyre (g/kg TS) 18 12
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 79
PBV20 (g/kg TS) 31 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,76 3,07
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,14
Kg pr. FE 3,44 2,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 123

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 408 168 421 46 79,1 6,18

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 20-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20