Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 25-11-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 3. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 22 17 82    
Tørstofindhold (g/kg) 407 376 369 288 560
Aske (g/kg TS) 91 100 105 79 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 72,4 74,0 63,0 78,0
Råprotein (g/kg TS) 152 160 168 132 172
NDF (g/kg TS) 408 404 404 350 447
FK NDF (%) 60,2 60,7 64,3 49,1 68,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 228 209 183 156 341
Sukker (g/kg TS) 60 52 44 10 142
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 49 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,45 0,41 0,54
AAT20 (g/kg TS) 73 71 71 63 80
PBV20 (g/kg TS) 28 38 43 -0 58
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,42 5,58 4,62 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,38 1,34 1,25 1,61
Kg pr. FEN 3,68 3,93 3,83 2,30 5,17
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,27 1,24 1,09 1,56
Kg pr. FE 3,41 3,61 3,52 2,12 4,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 150 155 103 166

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 5
Slætdato 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 333
Aske (g/kg TS) 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,2
Råprotein (g/kg TS) 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 472
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59
NDF (g/kg TS) 394
FK NDF (%) 55,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 271
Sukker (g/kg TS) 14
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 94
Eddikesyre (g/kg TS) 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 66
PBV20 (g/kg TS) 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,21
Kg tørstof pr. FEN 1,45
Kg pr. FEN 4,37
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,32
Kg pr. FE 3,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 175

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 22 166
Tørstofindhold (g/kg) 407 405
Aske (g/kg TS) 91 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 76,3
Råprotein (g/kg TS) 152 151
NDF (g/kg TS) 408 421
FK NDF (%) 60,2 69,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 228 156
Sukker (g/kg TS) 60 74
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) 28 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,27
Kg pr. FEN 3,68 3,40
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,17
Kg pr. FE 3,41 3,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 129

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 25-11-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21