Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-10-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 4. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 103 134 496    
Slætdato 19/09 27/09 18/09 23/08 17/10
Tørstofindhold (g/kg) 348 342 324 237 474
Aske (g/kg TS) 104 103 113 89 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 74,9 75,2 71,7 79,3
Råprotein (g/kg TS) 165 165 175 134 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 612 607 612 517 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 91 96 52 119
NDF (g/kg TS) 417 432 417 366 465
FK NDF (%) 68,6 68,5 68,5 61,4 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 168 160 155 117 224
Sukker (g/kg TS) 38 35 29 10 87
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 2,3 2,5 0,4 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 65 59 70 30 101
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 18 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 56 49 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 71 70 66 78
PBV20 (g/kg TS) 42 41 53 13 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,65 5,68 5,27 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,32 1,32 1,22 1,41
Kg pr. FEN 4,00 4,31 4,46 2,70 5,39
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21 1,22 1,08 1,33
Kg pr. FE 3,65 3,95 4,13 2,47 4,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 148 160 118 177

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 19 10 6
Slætdato 23/09 10/09  
Tørstofindhold (g/kg) 349 322 380
Aske (g/kg TS) 100 104 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 75,2 75,3
Råprotein (g/kg TS) 165 174 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 618 585
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 83 85
NDF (g/kg TS) 420 423 416
FK NDF (%) 69,0 68,3 66,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 165 177 185
Sukker (g/kg TS) 46 31 40
pH 4,4 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4   1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 69 74 59
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 71 73
PBV20 (g/kg TS) 41 50 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,76 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,29 1,31
Kg pr. FEN 4,04 4,07 3,57
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,19 1,18
Kg pr. FE 3,76 3,75 3,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 156 144

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 30 34
Slætdato 30/08 07/09
Tørstofindhold (g/kg) 356 353
Aske (g/kg TS) 105 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,7
Råprotein (g/kg TS) 155 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 92 80
NDF (g/kg TS) 435 407
FK NDF (%) 69,6 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 171
Sukker (g/kg TS) 36 39
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 58 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 71
PBV20 (g/kg TS) 33 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,30
Kg pr. FEN 3,88 3,93
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18
Kg pr. FE 3,54 3,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 151

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 363 184 391 29 79,2 6,09
Græsblanding 45 1 366 155 419 23 73,4 5,54
Græsblanding 47 1 298 201 416 10 78,3 5,99

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 01-10-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21