Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-10-2020
Revideret: 25-10-2020

Græsensilage 4. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 37 134 496    
Tørstofindhold (g/kg) 374 342 324 263 500
Aske (g/kg TS) 102 103 113 91 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 74,9 75,2 71,4 79,8
Råprotein (g/kg TS) 164 165 175 138 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 607 612 535 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 91 96 48 107
NDF (g/kg TS) 418 432 417 354 467
FK NDF (%) 68,0 68,5 68,5 61,4 75,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 160 155 117 246
Sukker (g/kg TS) 47 35 29 10 105
pH 4,4 4,4 4,4 4,1 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 63 59 70 26 96
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 18 12 25
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 56 47 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,41 0,51
AAT20 (g/kg TS) 72 71 70 67 79
PBV20 (g/kg TS) 40 41 53 13 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,65 5,68 5,35 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,32 1,22 1,39
Kg pr. FEN 3,69 4,31 4,46 2,46 5,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,22 1,07 1,33
Kg pr. FE 3,37 3,95 4,13 2,26 4,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 148 160 115 179

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 7
Slætdato 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 380
Aske (g/kg TS) 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5
Råprotein (g/kg TS) 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68
NDF (g/kg TS) 407
FK NDF (%) 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159
Sukker (g/kg TS) 59
pH 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 66
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,25
Kg pr. FEN 3,53
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,15
Kg pr. FE 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 366 155 419 23 73,4 5,54

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 01-10-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20