Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-11-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 5. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 54 43 221    
Tørstofindhold (g/kg) 301 237 262 192 441
Aske (g/kg TS) 109 114 125 85 134
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 76,1 76,1 73,3 82,8
Råprotein (g/kg TS) 181 177 184 141 224
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 617 623 561 678
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 85 103 60 121
NDF (g/kg TS) 398 412 399 339 447
FK NDF (%) 73,1 70,5 69,8 66,8 80,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 145 143 94 200
Sukker (g/kg TS) 37 24 23 11 70
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 2,0 2,4 0,5 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 73 80 81 40 108
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 22 11 25
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 53 44 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 69 68 66 79
PBV20 (g/kg TS) 54 55 64 16 89
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,79 5,75 5,37 6,46
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,29 1,30 1,15 1,38
Kg pr. FEN 4,57 5,79 5,39 2,78 6,92
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,20 1,21 1,02 1,26
Kg pr. FE 4,19 5,36 5,00 2,57 6,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 157 168 119 189

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 12 8
Slætdato 14/09  
Tørstofindhold (g/kg) 380 255
Aske (g/kg TS) 98 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 81,6
Råprotein (g/kg TS) 172 218
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 75
NDF (g/kg TS) 407 354
FK NDF (%) 71,9 78,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 116
Sukker (g/kg TS) 52 27
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 91
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,41
AAT20 (g/kg TS) 75 72
PBV20 (g/kg TS) 42 84
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,18
Kg pr. FEN 3,57 4,85
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,05
Kg pr. FE 3,30 4,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 181

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 22
Slætdato 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 297
Aske (g/kg TS) 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1
Råprotein (g/kg TS) 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85
NDF (g/kg TS) 390
FK NDF (%) 74,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 130
Sukker (g/kg TS) 39
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,6
Mælkesyre (g/kg TS) 77
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) 60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,22
Kg pr. FEN 4,44
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,11
Kg pr. FE 4,04
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 240 202 387 15 81,9 6,46
Græsblanding 47 1 173 232 388 38 81,7 6,54

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 12-11-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21