Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-10-2018
Revideret: 07-02-2019

Kolbemajsensilage 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 257. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 171 313 898    
Slætdato 04/10 29/10 24/10 19/09 15/10
Tørstofindhold (g/kg) 580 503 516 520 638
Aske (g/kg TS) 19 21 18 14 24
Organisk stof fordøjelighed (%) 86,0 83,7 84,0 84,7 87,3
Råprotein (g/kg TS) 84 79 77 76 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 453 509 488 368 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 58 58 37 66
NDF (g/kg TS) 192 238 223 136 248
FK NDF (%) 69,8 67,8 66,7 61,1 79,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 128 121 86 162
Stivelse (g/kg TS) 551 522 528 498 604
Sukker (g/kg TS) 12 12 12 10 12
pH 4,1 4,2 4,2 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 28 30 28 16 38
Eddikesyre (g/kg TS) 10 12 12 8 13
Tyggetid (Min./kg TS) 21 26 24 15 27
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,33 0,32 0,29 0,32
AAT20 (g/kg TS) 98 95 95 95 102
PBV20 (g/kg TS) -72 -72 -73 -81 -64
NEL20 (MJ/kg TS) 7,32 7,18 7,16 7,09 7,61
Kg tørstof pr. FEN 1,00 1,04 1,04 0,97 1,05
Kg pr. FEN 1,77 2,09 2,06 1,57 1,96
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,89 0,94 0,93 0,86 0,91
Kg pr. FE 1,57 1,89 1,84 1,37 1,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 40 39 36 53

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 34 8 32
Slætdato 04/10 09/10 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 595 556 562
Aske (g/kg TS) 22 24 18
Organisk stof fordøjelighed (%) 86,2 84,9 85,8
Råprotein (g/kg TS) 86 85 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 401 398 474
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 48 44 53
NDF (g/kg TS) 228 258 184
FK NDF (%) 76,7 75,5 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 95 105 137
Stivelse (g/kg TS) 545 476 551
Sukker (g/kg TS) 10 17 11
pH 4,0 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 25 25 32
Eddikesyre (g/kg TS) 10 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 24 28 20
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,33 0,30
AAT20 (g/kg TS) 101 99 97
PBV20 (g/kg TS) -75 -72 -71
NEL20 (MJ/kg TS) 7,49 7,28 7,30
Kg tørstof pr. FEN 0,99 1,03 1,02
Kg pr. FEN 1,67 2,00 1,83
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,89 0,93 0,89
Kg pr. FE 1,50 1,82 1,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 44 46 43

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 65 80
Slætdato 06/10 03/10
Tørstofindhold (g/kg) 590 576
Aske (g/kg TS) 18 18
Organisk stof fordøjelighed (%) 85,8 86,1
Råprotein (g/kg TS) 84 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 459 455
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 51
NDF (g/kg TS) 188 188
FK NDF (%) 68,5 69,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 127
Stivelse (g/kg TS) 551 555
Sukker (g/kg TS) 12 11
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 27 28
Eddikesyre (g/kg TS) 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 21 21
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,30
AAT20 (g/kg TS) 98 98
PBV20 (g/kg TS) -72 -73
NEL20 (MJ/kg TS) 7,34 7,26
Kg tørstof pr. FEN 1,01 1,00
Kg pr. FEN 1,76 1,76
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 0,89 0,89
Kg pr. FE 1,54 1,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 42

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 3 563 101 257 509 10 85,6 7,51
Ambition 1 805 88 194     89,4 7,76
Wizard 1 604 81 235 528 10 84,7 7,21

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2019 Oprettet: 26-10-2018 Revideret: 07-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21