Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 06-11-2019
Revideret: 04-02-2020

Kolbemajsensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 257. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 257 171 885    
Slætdato 25/10 04/10 19/10 13/10 01/11
Tørstofindhold (g/kg) 514 580 540 463 562
Aske (g/kg TS) 19 19 18 14 24
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,2 86,0 84,6 82,4 85,9
Råprotein (g/kg TS) 77 84 78 70 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 457 453 471 360 552
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 51 56 41 71
NDF (g/kg TS) 209 192 212 156 267
FK NDF (%) 64,6 69,8 67,4 55,4 75,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 128 119 103 213
Stivelse (g/kg TS) 546 551 542 494 597
Sukker (g/kg TS) 12 12 12 10 13
pH 4,3 4,1 4,2 4,0 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 24 28 26 11 34
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 12 9 15
Tyggetid (Min./kg TS) 23 21 23 18 29
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,31 0,32 0,30 0,33
AAT20 (g/kg TS) 96 98 96 92 100
PBV20 (g/kg TS) -75 -72 -74 -81 -69
NEL20 (MJ/kg TS) 7,14 7,32 7,22 6,90 7,48
Kg tørstof pr. FEN 1,03 1,00 1,02 0,99 1,08
Kg pr. FEN 2,03 1,77 1,93 1,80 2,30
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,89 0,91 0,89 0,96
Kg pr. FE 1,81 1,57 1,73 1,61 2,04
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 43 39 32 44

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 71 44
Slætdato 23/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 517 508
Aske (g/kg TS) 20 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,2 84,0
Råprotein (g/kg TS) 78 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 436 463
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 56
NDF (g/kg TS) 238 220
FK NDF (%) 69,7 65,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 151
Stivelse (g/kg TS) 532 536
Sukker (g/kg TS) 10 11
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 25 22
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 26 24
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 96
PBV20 (g/kg TS) -76 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,26 7,15
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,04
Kg pr. FEN 1,99 2,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,93
Kg pr. FE 1,80 1,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 86 88 25 43
Slætdato 22/10 27/10 19/10 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 520 510 505 511
Aske (g/kg TS) 18 18 19 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,0 84,8 84,0
Råprotein (g/kg TS) 78 75 78 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 451 467 469 456
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 54 56 56
NDF (g/kg TS) 202 205 200 226
FK NDF (%) 64,7 62,6 65,9 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 171 159 150
Stivelse (g/kg TS) 556 542 558 531
Sukker (g/kg TS) 13 12 11 11
pH 4,3 4,3 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 24 23 26 25
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 22 23 22 25
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,32 0,31 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 95 97 96
PBV20 (g/kg TS) -75 -75 -75 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,13 7,11 7,26 7,16
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,05 1,02 1,04
Kg pr. FEN 1,98 2,06 2,04 2,05
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,93 0,91 0,93
Kg pr. FE 1,78 1,83 1,81 1,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 37 39 38

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 1 442 84 300 470 10 80,5 6,82
Gatsby 4 503 79 226 557 10 85,5 7,44
Pinochio 1 484 73 280 447 10 83,1 6,96
Sergio KWS 2 527 77 226 563 10 84,1 7,22
Wizard 2 479 76 252 512 10 82,9 7,01

Til top

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 06-11-2019 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21