Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 09-11-2020
Revideret: 07-02-2021

Kolbemajsensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 257. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 266 258 783    
Slætdato 24/10 25/10 21/10 13/10 10/11
Tørstofindhold (g/kg) 517 514 525 474 554
Aske (g/kg TS) 18 19 20 14 24
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,6 84,2 84,4 82,9 86,3
Råprotein (g/kg TS) 75 77 79 67 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 470 457 478 376 566
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 55 56 44 74
NDF (g/kg TS) 220 209 217 160 273
FK NDF (%) 68,2 64,6 67,1 59,8 76,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 161 139 131 194
Stivelse (g/kg TS) 533 545 537 479 587
Sukker (g/kg TS) 12 12 12 10 13
pH 4,2 4,3 4,2 3,9 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 27 24 27 12 41
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 11 8 15
Tyggetid (Min./kg TS) 25 23 24 18 30
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32 0,30 0,34
AAT20 (g/kg TS) 96 96 96 93 100
PBV20 (g/kg TS) -77 -75 -73 -84 -68
NEL20 (MJ/kg TS) 7,20 7,14 7,20 6,97 7,49
Kg tørstof pr. FEN 1,03 1,03 1,03 0,99 1,07
Kg pr. FEN 2,00 2,03 1,99 1,82 2,20
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,92 0,88 0,95
Kg pr. FE 1,79 1,81 1,79 1,63 1,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 38 40 29 45

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 73 14 27
Slætdato 22/10 30/10 30/10
Tørstofindhold (g/kg) 516 521 522
Aske (g/kg TS) 20 21 18
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,7 84,4 84,6
Råprotein (g/kg TS) 76 79 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 443 447 458
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 58 61
NDF (g/kg TS) 248 255 226
FK NDF (%) 72,3 72,4 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 170 160
Stivelse (g/kg TS) 515 511 531
Sukker (g/kg TS) 11 11 11
pH 4,1 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 25 26 24
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 28 29 25
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,33 0,33 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 97 96
PBV20 (g/kg TS) -78 -76 -78
NEL20 (MJ/kg TS) 7,28 7,29 7,21
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,02 1,03
Kg pr. FEN 1,99 1,96 1,98
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,92
Kg pr. FE 1,79 1,77 1,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 40 36

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 83 107 32 37
Slætdato 21/10 28/10 18/10 21/10
Tørstofindhold (g/kg) 520 516 519 517
Aske (g/kg TS) 18 17 19 19
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,7 84,8 84,6
Råprotein (g/kg TS) 75 75 78 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 479 462 452 481
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 58 53 59
NDF (g/kg TS) 227 213 214 232
FK NDF (%) 68,7 67,1 68,0 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 164 161 154
Stivelse (g/kg TS) 530 540 536 522
Sukker (g/kg TS) 11 12 13 11
pH 4,1 4,2 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 30 24 25 29
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 9 12
Tyggetid (Min./kg TS) 25 24 24 26
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 96 96 97 96
PBV20 (g/kg TS) -77 -78 -76 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,15 7,21 7,23 7,22
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,03 1,03 1,03
Kg pr. FEN 1,98 2,01 1,99 2,00
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,91 0,91 0,92
Kg pr. FE 1,79 1,78 1,77 1,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 36 36 39 37

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Edgar KWS 1 463 66 268 476 43 84,3 7,18
Kompetens 1 495 73 235 516 10 84,5 7,23
Rubiera KWS 1 520 83 229 526 15 85,3 7,32
Wizard 1 400 72 415 284 10 77,8 6,34

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 09-11-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21