Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 02-08-2018
Revideret: 14-02-2019

Grønbygensilage 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 57 55 156    
Tørstofindhold (g/kg) 352 313 302 235 462
Aske (g/kg TS) 99 102 96 60 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 71,3 72,2 68,4 78,6
Råprotein (g/kg TS) 146 149 140 105 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 691 674 676 528 799
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 86 86 56 96
NDF (g/kg TS) 424 480 482 353 483
FK NDF (%) 64,6 65,7 66,5 49,9 75,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 181 177 113 281
Stivelse (g/kg TS) 36 24 31 10 67
Sukker (g/kg TS) 65 27 39 16 152
pH 4,3 4,5 4,5 3,8 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 59 66 58 26 92
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 21 10 27
Tyggetid (Min./kg TS) 58 66 66 49 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,51 0,51 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 69 66 68 63 76
PBV20 (g/kg TS) 29 36 24 -14 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,50 5,57 5,01 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,39 1,36 1,21 1,48
Kg pr. FEN 4,02 4,80 4,87 2,70 5,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,49 1,41 1,15 1,46
Kg pr. FE 4,02 5,16 5,06 2,73 5,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 145 135 86 192

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 15 22
Slætdato 07/06 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 346 352
Aske (g/kg TS) 86 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 73,6
Råprotein (g/kg TS) 143 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 726 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 71
NDF (g/kg TS) 435 419
FK NDF (%) 67,0 64,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 187
Stivelse (g/kg TS) 24 29
Sukker (g/kg TS) 75 51
pH 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof)    
Mælkesyre (g/kg TS) 64 58
Eddikesyre (g/kg TS) 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 68
PBV20 (g/kg TS) 24 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,35
Kg pr. FEN 3,84 4,14
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,31
Kg pr. FE 3,76 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 144

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 34
Slætdato 13/06
Tørstofindhold (g/kg) 361
Aske (g/kg TS) 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5
Råprotein (g/kg TS) 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73
NDF (g/kg TS) 423
FK NDF (%) 64,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188
Stivelse (g/kg TS) 40
Sukker (g/kg TS) 67
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 58
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,33
Kg pr. FEN 3,86
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,30
Kg pr. FE 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129

Til top

Sidst bekræftet: 14-02-2019 Oprettet: 02-08-2018 Revideret: 14-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21