Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-07-2019
Revideret: 02-02-2020

Grønbygensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 97 57 165    
Slætdato 20/06 18/06 21/06 13/06 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 276 352 321 197 367
Aske (g/kg TS) 102 99 97 74 132
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 73,6 72,0 68,5 78,0
Råprotein (g/kg TS) 155 146 144 114 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 707 691 676 615 787
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 100 77 85 57 171
NDF (g/kg TS) 477 424 453 410 525
FK NDF (%) 68,6 64,6 64,3 61,6 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 186 190 120 216
Stivelse (g/kg TS) 13 36 34 10 18
Sukker (g/kg TS) 24 65 45 10 56
pH 4,4 4,3 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 3,9 2,8 3,0 1,0 10,1
Mælkesyre (g/kg TS) 73 59 59 41 102
Eddikesyre (g/kg TS) 23 19 20 12 38
Tyggetid (Min./kg TS) 64 58 63 54 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,47 0,49 0,44 0,55
AAT20 (g/kg TS) 66 69 67 61 72
PBV20 (g/kg TS) 40 29 29 4 79
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,65 5,50 5,20 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,33 1,38 1,22 1,43
Kg pr. FEN 5,10 4,02 4,66 3,47 6,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,32 1,41 1,17 1,51
Kg pr. FE 5,12 4,02 4,79 3,36 6,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 138 139 107 188

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 19 34 13
Slætdato 19/06 24/06 16/06
Tørstofindhold (g/kg) 317 272 268
Aske (g/kg TS) 96 107 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 72,3 74,4
Råprotein (g/kg TS) 165 159 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 712 690 698
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 81 105
NDF (g/kg TS) 465 475 470
FK NDF (%) 71,0 66,3 69,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 179 156
Stivelse (g/kg TS) 12 11 16
Sukker (g/kg TS) 33 20 30
pH 4,3 4,4 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 6,5   5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 76 77 65
Eddikesyre (g/kg TS) 19 24 26
Tyggetid (Min./kg TS) 62 65 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,51 0,49
AAT20 (g/kg TS) 68 65 68
PBV20 (g/kg TS) 47 46 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,53 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,35 1,29
Kg pr. FEN 4,43 5,18 5,22
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,37 1,27
Kg pr. FE 4,33 5,27 5,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 152 162 144

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 28 48
Slætdato 19/06 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 273 284
Aske (g/kg TS) 97 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 73,2
Råprotein (g/kg TS) 154 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 704 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 97 91
NDF (g/kg TS) 467 477
FK NDF (%) 69,0 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 166
Stivelse (g/kg TS) 14 12
Sukker (g/kg TS) 25 25
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 5,2 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 72 75
Eddikesyre (g/kg TS) 22 23
Tyggetid (Min./kg TS) 63 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,51
AAT20 (g/kg TS) 67 66
PBV20 (g/kg TS) 37 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32
Kg pr. FEN 5,06 5,00
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,34
Kg pr. FE 4,97 5,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 151

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 18-07-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21