Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 22-07-2020
Revideret: 22-10-2020

Grønbygensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 86 97 225    
Tørstofindhold (g/kg) 302 276 306 225 384
Aske (g/kg TS) 91 102 101 70 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 73,5 72,9 69,5 80,6
Råprotein (g/kg TS) 142 155 151 103 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 697 707 694 570 801
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 100 90 58 129
NDF (g/kg TS) 459 477 463 403 520
FK NDF (%) 68,9 68,6 66,8 58,2 78,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 164 174 97 235
Stivelse (g/kg TS) 22 13 22 10 38
Sukker (g/kg TS) 38 24 36 10 98
pH 4,2 4,4 4,4 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 3,9 3,5 0,6 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 72 73 67 47 99
Eddikesyre (g/kg TS) 18 23 21 9 32
Tyggetid (Min./kg TS) 62 64 63 53 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,50 0,49 0,44 0,54
AAT20 (g/kg TS) 69 66 67 63 75
PBV20 (g/kg TS) 26 40 36 -10 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,67 5,62 5,20 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,34 1,19 1,43
Kg pr. FEN 4,51 5,10 4,73 3,36 6,05
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,32 1,36 1,12 1,46
Kg pr. FE 4,45 5,12 4,83 3,13 6,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 149 145 85 169

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 14 25 12
Slætdato 23/06 23/06 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 318 314 303
Aske (g/kg TS) 83 93 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 74,0 72,6
Råprotein (g/kg TS) 137 140 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 699 691 643
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 72 74
NDF (g/kg TS) 461 456 459
FK NDF (%) 67,1 67,8 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 174 194
Stivelse (g/kg TS) 25 23 24
Sukker (g/kg TS) 55 45 26
pH 4,2 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 4,8   1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 69 65 79
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 63 62 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,49 0,50
AAT20 (g/kg TS) 70 69 67
PBV20 (g/kg TS) 19 24 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,65 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,32 1,37
Kg pr. FEN 4,22 4,54 4,62
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,31 1,36
Kg pr. FE 4,19 4,53 4,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 130 124

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 41
Slætdato 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 317
Aske (g/kg TS) 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3
Råprotein (g/kg TS) 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 682
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81
NDF (g/kg TS) 451
FK NDF (%) 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173
Stivelse (g/kg TS) 24
Sukker (g/kg TS) 42
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 68
Eddikesyre (g/kg TS) 18
Tyggetid (Min./kg TS) 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,31
Kg pr. FEN 4,34
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,29
Kg pr. FE 4,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131

Til top

Sidst bekræftet: 22-10-2020 Oprettet: 22-07-2020 Revideret: 22-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
25.10.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20