Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 22-07-2020
Revideret: 07-02-2021

Grønbygensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 94 97 225    
Tørstofindhold (g/kg) 304 276 306 228 384
Aske (g/kg TS) 90 102 101 66 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 73,5 72,9 68,4 80,6
Råprotein (g/kg TS) 141 155 151 102 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 696 707 694 570 800
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 100 90 58 124
NDF (g/kg TS) 460 477 463 398 521
FK NDF (%) 68,6 68,6 66,8 57,1 79,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 171 164 174 97 251
Stivelse (g/kg TS) 25 13 22 10 43
Sukker (g/kg TS) 38 24 36 10 98
pH 4,2 4,4 4,4 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 3,9 3,5 0,6 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 72 73 67 47 99
Eddikesyre (g/kg TS) 18 23 21 9 27
Tyggetid (Min./kg TS) 63 64 63 53 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,50 0,49 0,43 0,54
AAT20 (g/kg TS) 69 66 67 63 75
PBV20 (g/kg TS) 24 40 36 -14 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,67 5,62 5,06 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,34 1,18 1,47
Kg pr. FEN 4,49 5,10 4,73 3,37 5,93
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,32 1,36 1,10 1,48
Kg pr. FE 4,43 5,12 4,83 3,15 6,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 149 145 85 169

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 14 26 12
Slætdato 23/06 23/06 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 318 312 303
Aske (g/kg TS) 83 92 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 74,3 72,6
Råprotein (g/kg TS) 137 140 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 699 693 643
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 72 74
NDF (g/kg TS) 461 456 459
FK NDF (%) 67,1 68,3 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 172 194
Stivelse (g/kg TS) 25 23 24
Sukker (g/kg TS) 55 43 26
pH 4,2 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 4,8   1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 69 68 79
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 63 62 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,49 0,50
AAT20 (g/kg TS) 70 69 67
PBV20 (g/kg TS) 19 24 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,68 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,32 1,37
Kg pr. FEN 4,22 4,53 4,62
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,30 1,36
Kg pr. FE 4,19 4,50 4,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 130 124

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 45
Slætdato 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 316
Aske (g/kg TS) 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1
Råprotein (g/kg TS) 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 677
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80
NDF (g/kg TS) 451
FK NDF (%) 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 179
Stivelse (g/kg TS) 31
Sukker (g/kg TS) 40
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 69
Eddikesyre (g/kg TS) 18
Tyggetid (Min./kg TS) 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 24
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 4,35
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,30
Kg pr. FE 4,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 22-07-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21