Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 03-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Byghelsæd 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 371 198 964    
Slætdato 19/07 27/07 31/07 01/07 07/08
Tørstofindhold (g/kg) 436 361 352 357 521
Aske (g/kg TS) 50 56 55 35 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 68,4 68,8 67,2 75,1
Råprotein (g/kg TS) 103 104 99 84 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 661 605 632 515 780
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 84 82 43 103
NDF (g/kg TS) 371 409 414 330 421
FK NDF (%) 52,0 49,6 50,9 45,4 58,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 261 295 281 221 302
Stivelse (g/kg TS) 207 191 197 115 291
Sukker (g/kg TS) 57 24 25 17 97
pH 4,2 4,1 4,1 3,8 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 0,7 0,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 42 57 51 21 64
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 15 4 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 61 61 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,48 0,48 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 78 74 74 71 84
PBV20 (g/kg TS) -21 -14 -18 -39 -3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,34 5,38 5,17 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,40 1,39 1,23 1,44
Kg pr. FEN 3,12 4,00 4,07 2,45 3,99
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,39 1,38 1,15 1,42
Kg pr. FE 3,01 3,99 4,04 2,35 3,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 93 86 61 108

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 27 18 77    
Ca (g/kg TS) 3,5 3,4 3,8 2,5 4,9
P (g/kg TS) 2,3 2,8 2,8 2,0 2,8
Mg (g/kg TS) 1,5 1,4 1,3 1,1 1,9
K (g/kg TS) ch 13,3 14,9 15,6 11,0 16,0
Na (g/kg TS) 0,9 1,3 1,1 0,4 1,6
Cl (g/kg TS) 4,6 5,2 4,7 2,9 7,0
S (g/kg TS) 1,7 1,7 1,6 1,3 2,2
CAB meq/kg TS 141 186 209 62 234
Fe (mg/kg TS) 179 135 124 72 383
Mn (mg/kg TS) 35 36 35 21 53
Zn (mg/kg TS) 35 32 28 25 53
Cu (mg/kg TS) 4,48 4,61 4,47 3,10 5,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 72 93 22 10
Slætdato 19/07 21/07 17/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 425 436 433 527
Aske (g/kg TS) 50 51 50 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 72,2 72,0 70,2
Råprotein (g/kg TS) 103 106 105 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 689 654 674 520
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 66 69 43
NDF (g/kg TS) 365 372 363 392
FK NDF (%) 52,7 53,5 51,7 51,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 255 251 262 266
Stivelse (g/kg TS) 217 207 210 237
Sukker (g/kg TS) 55 57 55 61
pH 4,1 4,2 4,1 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 46 41 45 18
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 52 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 78 77 83
PBV20 (g/kg TS) -20 -20 -19 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,68 5,69 5,57
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,31 1,37
Kg pr. FEN 3,12 3,09 3,11 2,83
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,26 1,25 1,37
Kg pr. FE 3,00 2,97 2,97 2,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 86 85 92

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 78 87 40 141
Slætdato 25/07 19/07 10/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 430 414 455 452
Aske (g/kg TS) 53 48 46 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 71,7 73,5 71,4
Råprotein (g/kg TS) 102 99 104 104
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 684 691 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 80 76 68
NDF (g/kg TS) 373 372 353 373
FK NDF (%) 52,2 51,8 53,8 51,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 259 261 246 261
Stivelse (g/kg TS) 194 195 228 214
Sukker (g/kg TS) 59 62 58 55
pH 4,1 4,1 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,0 1,0 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 44 46 39 39
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 51 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77 79 78
PBV20 (g/kg TS) -20 -22 -22 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,66 5,82 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,32 1,28 1,32
Kg pr. FEN 3,18 3,24 2,89 3,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,26 1,21 1,28
Kg pr. FE 3,05 3,11 2,73 2,93
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 79 81 85

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 371 164
Slætdato 19/07 12/07
Tørstofindhold (g/kg) 436 425
Aske (g/kg TS) 50 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 69,9
Råprotein (g/kg TS) 103 99
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 661 629
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 63
NDF (g/kg TS) 371 373
FK NDF (%) 52,0 48,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 261 283
Stivelse (g/kg TS) 207 200
Sukker (g/kg TS) 57 54
pH 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 42 43
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 78 76
PBV20 (g/kg TS) -21 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,37
Kg pr. FEN 3,12 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,34
Kg pr. FE 3,01 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 83

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 03-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21