Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 09-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Byghelsæd 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 164 75 252    
Slætdato 12/07 26/07 28/07 02/07 02/08
Tørstofindhold (g/kg) 425 340 344 353 514
Aske (g/kg TS) 54 61 58 41 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 66,2 67,3 65,3 74,7
Råprotein (g/kg TS) 99 101 100 81 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 522 562 514 746
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 71 71 37 89
NDF (g/kg TS) 373 409 413 326 417
FK NDF (%) 48,5 45,4 47,8 41,8 55,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 283 319 301 237 329
Stivelse (g/kg TS) 200 170 184 112 287
Sukker (g/kg TS) 54 22 21 13 101
pH 4,1 4,0 4,1 3,7 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,6 0,6 0,3 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 43 56 50 24 65
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 15 6 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 62 61 47 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,49 0,48 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 72 73 70 82
PBV20 (g/kg TS) -21 -15 -16 -40 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,03 5,16 4,92 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,49 1,45 1,26 1,51
Kg pr. FEN 3,32 4,51 4,35 2,52 4,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,50 1,45 1,19 1,50
Kg pr. FE 3,25 4,53 4,35 2,44 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 95 91 60 108

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 69 22 12 7
Slætdato 07/07 12/07 15/07 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 418 397 419 473
Aske (g/kg TS) 55 51 57 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 69,6 69,9 71,5
Råprotein (g/kg TS) 101 99 101 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 655 649 572
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 61 64 44
NDF (g/kg TS) 368 373 368 365
FK NDF (%) 47,9 47,8 47,9 51,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 286 288 287 263
Stivelse (g/kg TS) 208 204 178 218
Sukker (g/kg TS) 48 55 62 83
pH 4,0 4,1 4,1 4,4
Nitrat (g/kg tørstof)     0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 47 42 48 27
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 82
PBV20 (g/kg TS) -18 -20 -17 -25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,43 5,43 5,41 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,38 1,38 1,33
Kg pr. FEN 3,39 3,53 3,38 2,88
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,36 1,34 1,30
Kg pr. FE 3,32 3,48 3,28 2,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 84 85 89

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 53 51 26
Slætdato 25/07 09/07 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 418 410 431
Aske (g/kg TS) 53 54 55
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,0 69,9 69,5
Råprotein (g/kg TS) 95 100 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 640 619
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 64 62
NDF (g/kg TS) 376 374 382
FK NDF (%) 46,8 48,6 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 283 282
Stivelse (g/kg TS) 197 192 205
Sukker (g/kg TS) 51 55 51
pH 4,1 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,7 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 45 45 43
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 75 76
PBV20 (g/kg TS) -23 -20 -23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,36 5,44 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,38 1,38
Kg pr. FEN 3,44 3,42 3,29
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,34 1,36
Kg pr. FE 3,38 3,34 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 84 82

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 164 371
Slætdato 12/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 425 436
Aske (g/kg TS) 54 50
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 71,6
Råprotein (g/kg TS) 99 103
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 73
NDF (g/kg TS) 373 371
FK NDF (%) 48,5 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 283 261
Stivelse (g/kg TS) 200 207
Sukker (g/kg TS) 54 57
pH 4,1 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 43 42
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 78
PBV20 (g/kg TS) -21 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,32
Kg pr. FEN 3,32 3,12
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,27
Kg pr. FE 3,25 3,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 83 83

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 09-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21