Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Byghelsæd 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 249 371 920    
Slætdato 21/07 19/07 26/07 09/07 05/08
Tørstofindhold (g/kg) 384 436 389 300 487
Aske (g/kg TS) 51 50 54 34 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,0 71,6 69,8 65,0 72,7
Råprotein (g/kg TS) 99 103 104 74 125
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 661 627 519 729
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 73 81 50 116
NDF (g/kg TS) 408 371 390 364 453
FK NDF (%) 50,4 52,0 50,3 44,1 56,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 274 261 281 236 317
Stivelse (g/kg TS) 199 207 201 103 286
Sukker (g/kg TS) 29 57 37 10 59
pH 4,1 4,2 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 0,9 0,4 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 48 42 49 21 73
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 13 5 19
Tyggetid (Min./kg TS) 60 54 57 53 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 78 75 69 81
PBV20 (g/kg TS) -19 -21 -16 -44 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,65 5,46 4,99 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,32 1,37 1,28 1,49
Kg pr. FEN 3,75 3,12 3,69 2,78 4,81
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,27 1,34 1,23 1,50
Kg pr. FE 3,70 3,01 3,61 2,76 4,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 83 89 53 121

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 63 62 20 8
Slætdato 19/07 21/07 22/07 07/08
Tørstofindhold (g/kg) 373 373 372 481
Aske (g/kg TS) 54 48 51 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,7 69,2 69,4 68,5
Råprotein (g/kg TS) 104 97 95 113
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 619 657 598
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 71 80 58
NDF (g/kg TS) 403 405 403 442
FK NDF (%) 51,5 50,4 50,7 53,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 268 273 271 256
Stivelse (g/kg TS) 197 212 200 187
Sukker (g/kg TS) 24 27 27 42
pH 4,1 4,1 4,0 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2   0,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 49 53 30
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 59 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 75 73 78
PBV20 (g/kg TS) -15 -21 -21 -13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,42 5,39 5,40 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,38 1,38 1,37
Kg pr. FEN 3,80 3,81 3,81 3,04
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,37 1,35 1,39
Kg pr. FE 3,73 3,77 3,72 3,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 90 83 79 104

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 44 76 25 94
Slætdato 23/07 19/07 10/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 379 391 385
Aske (g/kg TS) 52 52 46 50
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 68,3 70,4 69,2
Råprotein (g/kg TS) 96 99 96 100
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 645 616 659 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 80 83 79
NDF (g/kg TS) 404 417 389 405
FK NDF (%) 50,0 50,2 50,9 50,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 276 269 272
Stivelse (g/kg TS) 203 182 224 205
Sukker (g/kg TS) 21 30 33 29
pH 4,0 4,1 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,0 0,9 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 52 47 43 50
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 61 57 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 74 76 75
PBV20 (g/kg TS) -19 -19 -24 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,32 5,30 5,51 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,41 1,35 1,38
Kg pr. FEN 3,91 3,84 3,54 3,70
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,39 1,31 1,36
Kg pr. FE 3,86 3,80 3,42 3,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 81 86 78 86

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 249 110
Slætdato 21/07 17/07
Tørstofindhold (g/kg) 384 380
Aske (g/kg TS) 51 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,0 68,2
Råprotein (g/kg TS) 99 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 630 598
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 72
NDF (g/kg TS) 408 394
FK NDF (%) 50,4 47,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 274 292
Stivelse (g/kg TS) 199 200
Sukker (g/kg TS) 29 27
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 48 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 60 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 73
PBV20 (g/kg TS) -19 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,24
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,43
Kg pr. FEN 3,75 3,90
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,41
Kg pr. FE 3,70 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 85

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21