Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 16-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Byghelsæd 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 110 164 367    
Tørstofindhold (g/kg) 380 425 384 307 478
Aske (g/kg TS) 54 54 57 37 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2 69,9 68,2 64,2 72,5
Råprotein (g/kg TS) 97 99 101 76 118
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 598 629 583 480 702
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 63 68 44 110
NDF (g/kg TS) 394 373 388 353 438
FK NDF (%) 47,4 48,5 46,8 40,4 54,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 292 283 301 247 338
Stivelse (g/kg TS) 200 200 190 108 268
Sukker (g/kg TS) 27 54 37 10 56
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7 0,7 0,3 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 43 48 28 78
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 13 4 20
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 58 52 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,47 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 73 76 74 68 80
PBV20 (g/kg TS) -19 -21 -17 -38 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,24 5,45 5,24 4,71 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,43 1,37 1,43 1,31 1,58
Kg pr. FEN 3,90 3,32 3,90 2,81 4,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,34 1,41 1,26 1,56
Kg pr. FE 3,84 3,25 3,86 2,73 4,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 83 90 60 111

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 44 17
Slætdato 13/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 357
Aske (g/kg TS) 55 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,2 68,6
Råprotein (g/kg TS) 102 103
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 61
NDF (g/kg TS) 386 396
FK NDF (%) 48,7 48,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 283 286
Stivelse (g/kg TS) 203 197
Sukker (g/kg TS) 22 19
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 74
PBV20 (g/kg TS) -14 -14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,33 5,24
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,42
Kg pr. FEN 3,94 4,09
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,39
Kg pr. FE 3,86 4,00
Fordøjelig råprotein (g/FE) 89 92

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 26 30 34
Slætdato 22/07 19/07 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 359 420 367
Aske (g/kg TS) 56 49 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,4 69,4 67,8
Råprotein (g/kg TS) 94 96 99
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 590 600
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 64 74
NDF (g/kg TS) 399 383 398
FK NDF (%) 46,2 48,2 47,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 301 285 294
Stivelse (g/kg TS) 186 226 196
Sukker (g/kg TS) 26 32 25
pH 4,0 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,4 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 54 47 50
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 76 73
PBV20 (g/kg TS) -19 -24 -16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,14 5,40 5,20
Kg tørstof pr. FEN 1,45 1,39 1,44
Kg pr. FEN 4,16 3,48 4,01
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,43 1,36 1,42
Kg pr. FE 4,09 3,41 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 82 79 87

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 110 249
Tørstofindhold (g/kg) 380 384
Aske (g/kg TS) 54 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2 69,0
Råprotein (g/kg TS) 97 99
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 598 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 81
NDF (g/kg TS) 394 408
FK NDF (%) 47,4 50,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 292 274
Stivelse (g/kg TS) 200 199
Sukker (g/kg TS) 27 29
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 51 48
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 74
PBV20 (g/kg TS) -19 -19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,24 5,37
Kg tørstof pr. FEN 1,43 1,39
Kg pr. FEN 3,90 3,75
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,37
Kg pr. FE 3,84 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 85

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 16-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21