Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Byghelsæd 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 177 249 876    
Slætdato 21/07 21/07 21/07 08/07 03/08
Tørstofindhold (g/kg) 363 384 402 301 419
Aske (g/kg TS) 51 51 52 33 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,4 69,0 70,0 67,8 75,3
Råprotein (g/kg TS) 92 99 102 72 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 630 638 483 727
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 81 78 55 111
NDF (g/kg TS) 384 408 392 347 430
FK NDF (%) 52,9 50,4 50,9 46,3 60,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 272 274 273 225 331
Stivelse (g/kg TS) 216 199 201 117 306
Sukker (g/kg TS) 35 29 41 10 72
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 0,9 0,4 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 50 48 47 30 77
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 13 4 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 60 57 50 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 77 74 76 71 84
PBV20 (g/kg TS) -29 -19 -19 -51 -7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,37 5,49 5,17 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,39 1,36 1,24 1,44
Kg pr. FEN 3,78 3,75 3,53 3,06 4,70
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,37 1,33 1,17 1,45
Kg pr. FE 3,66 3,70 3,46 2,89 4,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 72 85 86 46 102

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 44 43 13
Slætdato 22/07 21/07 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 365 361 352
Aske (g/kg TS) 48 50 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 72,5 71,9
Råprotein (g/kg TS) 85 96 90
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 593 596 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 71 76
NDF (g/kg TS) 376 384 377
FK NDF (%) 52,3 55,2 53,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 274 265 262
Stivelse (g/kg TS) 245 221 217
Sukker (g/kg TS) 29 34 28
pH 3,9 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 51 53 58
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 78 76
PBV20 (g/kg TS) -36 -28 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,66 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,32 1,34
Kg pr. FEN 3,71 3,77 3,88
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,27 1,28
Kg pr. FE 3,60 3,63 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 63 76 69

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 50 67
Slætdato 13/07 25/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 351 354 368
Aske (g/kg TS) 56 46 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,5 70,8 72,2
Råprotein (g/kg TS) 93 88 93
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 597 619
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 82 79
NDF (g/kg TS) 412 385 373
FK NDF (%) 52,5 51,4 53,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 273 282 270
Stivelse (g/kg TS) 172 220 227
Sukker (g/kg TS) 31 35 33
pH 3,9 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,6 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 58 50 49
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 77 77
PBV20 (g/kg TS) -23 -32 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,40 5,54 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,35 1,33
Kg pr. FEN 4,04 3,86 3,72
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,31 1,28
Kg pr. FE 3,99 3,74 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 77 68 72

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 177 88
Slætdato 21/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 363 365
Aske (g/kg TS) 51 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,4 69,4
Råprotein (g/kg TS) 92 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 70
NDF (g/kg TS) 384 388
FK NDF (%) 52,9 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 272 297
Stivelse (g/kg TS) 216 213
Sukker (g/kg TS) 35 29
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 50 50
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76
PBV20 (g/kg TS) -29 -28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,35
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,40
Kg pr. FEN 3,78 3,90
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,36
Kg pr. FE 3,66 3,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 72 76

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 17-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20