Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-08-2020
Revideret: 20-10-2020

Byghelsæd 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 88 110 384    
Slætdato 25/07 17/07 18/07 18/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 365 380 392 310 420
Aske (g/kg TS) 51 54 55 36 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,4 68,2 68,6 65,5 73,1
Råprotein (g/kg TS) 92 97 99 71 111
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 598 596 408 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 72 68 48 93
NDF (g/kg TS) 388 394 387 351 437
FK NDF (%) 48,9 47,4 47,5 41,6 55,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 292 294 251 341
Stivelse (g/kg TS) 213 200 193 123 283
Sukker (g/kg TS) 29 27 39 10 51
pH 4,0 4,1 4,1 3,8 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 50 51 48 32 71
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 13 5 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 57 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 73 74 70 81
PBV20 (g/kg TS) -28 -19 -19 -46 -7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,35 5,24 5,29 4,99 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,43 1,42 1,28 1,49
Kg pr. FEN 3,90 3,90 3,76 3,10 4,80
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,41 1,40 1,22 1,51
Kg pr. FE 3,80 3,84 3,71 3,01 4,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76 85 86 49 108

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 35 12 10
Slætdato 25/07 26/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 363 358 355
Aske (g/kg TS) 54 45 50
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,8 70,2 68,9
Råprotein (g/kg TS) 96 91 91
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 542 511
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 66 61
NDF (g/kg TS) 384 384 380
FK NDF (%) 49,3 49,5 46,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 305 296
Stivelse (g/kg TS) 212 231 221
Sukker (g/kg TS) 24 31 26
pH 3,9 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 55 51 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 78 76
PBV20 (g/kg TS) -24 -32 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,47 5,31
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,36 1,41
Kg pr. FEN 3,89 3,87 4,03
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,33 1,37
Kg pr. FE 3,79 3,76 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 79 73 73

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 29
Slætdato 27/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 365 367
Aske (g/kg TS) 52 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 69,1
Råprotein (g/kg TS) 93 91
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 532 540
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 68
NDF (g/kg TS) 400 383
FK NDF (%) 49,8 47,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 286 312
Stivelse (g/kg TS) 204 217
Sukker (g/kg TS) 31 26
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 48 53
Eddikesyre (g/kg TS) 10 11
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) -28 -28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,35 5,30
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,41
Kg pr. FEN 3,88 3,93
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,38
Kg pr. FE 3,81 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 77 75

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Sortsblanding 1 322 110 394 214 15 70,8 5,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 88 173
Slætdato 25/07 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 365 363
Aske (g/kg TS) 51 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,4 71,5
Råprotein (g/kg TS) 92 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 81
NDF (g/kg TS) 388 383
FK NDF (%) 48,9 53,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 271
Stivelse (g/kg TS) 213 217
Sukker (g/kg TS) 29 36
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 50 51
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) -28 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,35 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,34
Kg pr. FEN 3,90 3,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,29
Kg pr. FE 3,80 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76 72

Til top

Sidst bekræftet: 20-10-2020 Oprettet: 20-08-2020 Revideret: 20-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20