Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Byghelsæd 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 104 110 384    
Slætdato 24/07 17/07 18/07 17/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 380 392 310 431
Aske (g/kg TS) 51 54 55 35 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 68,2 68,6 65,1 73,1
Råprotein (g/kg TS) 92 97 99 70 111
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 558 598 596 433 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 72 68 48 92
NDF (g/kg TS) 391 394 387 351 445
FK NDF (%) 48,5 47,4 47,5 41,6 54,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 302 292 294 256 369
Stivelse (g/kg TS) 211 200 193 121 287
Sukker (g/kg TS) 29 27 39 10 54
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 50 51 48 31 71
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12 13 5 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 57 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 73 74 69 81
PBV20 (g/kg TS) -27 -19 -19 -46 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 5,32 5,24 5,29 4,86 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,43 1,42 1,29 1,53
Kg pr. FEN 3,92 3,90 3,76 3,10 4,82
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,41 1,40 1,22 1,56
Kg pr. FE 3,83 3,84 3,71 3,01 4,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76 85 86 49 108

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 40 14 13
Slætdato 25/07 26/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 358 353 366
Aske (g/kg TS) 53 44 49
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,7 69,3 68,9
Råprotein (g/kg TS) 96 91 90
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 543 524
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 66 61
NDF (g/kg TS) 384 397 378
FK NDF (%) 49,1 49,1 46,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 298 308 313
Stivelse (g/kg TS) 215 217 228
Sukker (g/kg TS) 23 30 24
pH 3,9 3,9 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52 50
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 77 75
PBV20 (g/kg TS) -24 -30 -29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,36 5,39 5,28
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,39 1,42
Kg pr. FEN 3,97 3,99 3,94
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,36 1,38
Kg pr. FE 3,87 3,92 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 74 72

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 22 37 34
Slætdato 21/07 26/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 359 376
Aske (g/kg TS) 46 53 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 68,8 68,6
Råprotein (g/kg TS) 93 92 91
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 595 531 544
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 66 68
NDF (g/kg TS) 379 402 391
FK NDF (%) 48,5 49,4 47,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 300 289 314
Stivelse (g/kg TS) 223 207 207
Sukker (g/kg TS) 25 30 30
pH 3,9 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4 0,5 0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 52 48 51
Eddikesyre (g/kg TS) 11 10 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75
PBV20 (g/kg TS) -26 -28 -27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,38 5,33 5,26
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,40 1,43
Kg pr. FEN 3,86 3,98 3,88
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,38 1,40
Kg pr. FE 3,69 3,92 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 74 76 77

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Sortsblanding 1 322 110 394 214 15 70,8 5,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 104 219
Slætdato 24/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 362
Aske (g/kg TS) 51 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,1 71,1
Råprotein (g/kg TS) 92 94
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 558 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 82
NDF (g/kg TS) 391 387
FK NDF (%) 48,5 52,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 302 276
Stivelse (g/kg TS) 211 211
Sukker (g/kg TS) 29 34
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 50 53
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) -27 -27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,32 5,54
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,35
Kg pr. FEN 3,92 3,81
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,31
Kg pr. FE 3,83 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76 75

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 20-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21