Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-09-2018
Revideret: 03-02-2019

Havrehelsæd, ensilage 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket havrehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 296. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af havrehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 29 10 26    
Tørstofindhold (g/kg) 425 386 368 325 544
Aske (g/kg TS) 74 69 73 48 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,8 65,5 65,3 59,5 74,6
Råprotein (g/kg TS) 111 98 102 85 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 614 627 527 733
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45 60 66 1 68
NDF (g/kg TS) 412 462 495 338 466
FK NDF (%) 50,3 50,0 52,9 41,7 60,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 277 283 265 214 344
Stivelse (g/kg TS) 122 97 90 10 221
Sukker (g/kg TS) 57 36 33 16 109
pH 4,2 4,1 4,4 4,0 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 49 53 50 22 72
Eddikesyre (g/kg TS) 12 9 15 5 20
Tyggetid (Min./kg TS) 60 68 72 49 71
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,52 0,53 0,42 0,54
AAT20 (g/kg TS) 74 71 71 66 80
PBV20 (g/kg TS) -7 -14 -11 -32 19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,30 4,99 5,08 4,46 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,49 1,47 1,28 1,67
Kg pr. FEN 3,48 4,00 4,26 2,54 4,57
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,55 1,59 1,22 1,82
Kg pr. FE 3,57 4,17 4,61 2,62 4,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 94 103 70 156

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 10 9
Slætdato 11/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 429 448
Aske (g/kg TS) 71 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2 65,2
Råprotein (g/kg TS) 114 108
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 35
NDF (g/kg TS) 416 432
FK NDF (%) 51,5 47,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 269 298
Stivelse (g/kg TS) 106 101
Sukker (g/kg TS) 68 65
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 48 45
Eddikesyre (g/kg TS) 15 9
Tyggetid (Min./kg TS) 61 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 70
PBV20 (g/kg TS) -7 -4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,35 5,04
Kg tørstof pr. FEN 1,40 1,49
Kg pr. FEN 3,35 3,42
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,43 1,58
Kg pr. FE 3,41 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 112

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 17-09-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21