Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-11-2018
Revideret: 03-02-2019

Hvedehelsæd 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvedehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 298-300. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 24 20 164    
Tørstofindhold (g/kg) 429 357 365 346 511
Aske (g/kg TS) 56 68 59 35 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 67,8 68,8 64,3 76,2
Råprotein (g/kg TS) 103 112 101 71 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 685 682 482 829
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 100 98 32 102
NDF (g/kg TS) 398 465 427 334 502
FK NDF (%) 55,4 54,4 52,3 47,9 64,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 241 267 278 185 298
Stivelse (g/kg TS) 172 108 161 14 350
Sukker (g/kg TS) 60 38 34 18 118
pH 4,2 4,1 4,1 3,8 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 46 57 55 20 87
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 12 3 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 67 62 47 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,51 0,48 0,40 0,55
AAT20 (g/kg TS) 74 68 70 67 82
PBV20 (g/kg TS) -17 0 -12 -40 12
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,34 5,46 4,92 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,41 1,37 1,19 1,51
Kg pr. FEN 3,18 4,12 3,97 2,33 4,43
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,46 1,39 1,15 1,61
Kg pr. FE 3,18 4,26 4,02 2,25 4,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 85 108 88 53 116

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 08-11-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21