Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 23-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Bygærtehelsæd 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 67 70 228    
Tørstofindhold (g/kg) 402 344 337 309 512
Aske (g/kg TS) 59 66 67 39 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,9 71,4 70,8 65,4 76,3
Råprotein (g/kg TS) 115 130 128 95 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 639 640 528 767
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 87 82 51 111
NDF (g/kg TS) 361 382 398 319 412
FK NDF (%) 51,8 52,9 53,9 42,7 58,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 289 266 267 216 386
Stivelse (g/kg TS) 177 156 161 103 246
Sukker (g/kg TS) 45 28 23 10 85
pH 4,2 4,1 4,1 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 54 72 68 28 82
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 18 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 58 46 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,46 0,39 0,50
AAT20 (g/kg TS) 74 72 72 68 81
PBV20 (g/kg TS) -2 13 12 -24 20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,61 5,56 4,76 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,33 1,34 1,21 1,56
Kg pr. FEN 3,46 4,04 4,13 2,51 4,45
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,30 1,33 1,14 1,61
Kg pr. FE 3,33 3,96 4,09 2,38 4,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99 117 117 75 129

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 14 21 8
Slætdato 07/07 04/07 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 414 396 392
Aske (g/kg TS) 53 65 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5 71,7 72,4
Råprotein (g/kg TS) 111 118 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 648 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 67 82
NDF (g/kg TS) 351 372 359
FK NDF (%) 51,7 53,7 51,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 260 250 327
Stivelse (g/kg TS) 204 159 180
Sukker (g/kg TS) 39 50 42
pH 4,1 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof)     0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 59 50 55
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 51 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75
PBV20 (g/kg TS) -7 0 0
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,55 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,35 1,32
Kg pr. FEN 3,26 3,56 3,51
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,32 1,24
Kg pr. FE 3,11 3,47 3,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 91 106 100

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 20
Slætdato 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 399
Aske (g/kg TS) 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4
Råprotein (g/kg TS) 119
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 675
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73
NDF (g/kg TS) 357
FK NDF (%) 52,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 274
Stivelse (g/kg TS) 180
Sukker (g/kg TS) 49
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 56
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) 1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 3,44
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,27
Kg pr. FE 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 2 311 110 390 213 91 75,4 6,09

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 67 75
Tørstofindhold (g/kg) 402 413
Aske (g/kg TS) 59 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,9 70,5
Råprotein (g/kg TS) 115 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 69
NDF (g/kg TS) 361 362
FK NDF (%) 51,8 48,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 289 317
Stivelse (g/kg TS) 177 164
Sukker (g/kg TS) 45 53
pH 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 54 51
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 73
PBV20 (g/kg TS) -2 -2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,46
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,37
Kg pr. FEN 3,46 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,33
Kg pr. FE 3,33 3,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99 101

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 23-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21