Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Bygærtehelsæd 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 75 60 177    
Tørstofindhold (g/kg) 413 334 324 327 508
Aske (g/kg TS) 62 72 68 44 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,5 69,2 69,4 66,2 74,0
Råprotein (g/kg TS) 114 131 125 94 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 586 595 545 738
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 77 77 37 111
NDF (g/kg TS) 362 381 392 318 403
FK NDF (%) 48,6 49,4 50,6 41,1 55,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 317 297 281 251 420
Stivelse (g/kg TS) 164 139 149 76 247
Sukker (g/kg TS) 53 23 21 15 111
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,8 0,7 0,4 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 51 71 67 29 85
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 18 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 58 47 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 70 71 67 79
PBV20 (g/kg TS) -2 17 11 -25 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,46 5,31 5,36 5,01 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,41 1,40 1,28 1,48
Kg pr. FEN 3,45 4,41 4,45 2,68 4,29
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,40 1,38 1,21 1,48
Kg pr. FE 3,34 4,36 4,41 2,57 4,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 126 119 73 133

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 25 11 10 5
Slætdato 06/07 01/07 11/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 404 421 376 457
Aske (g/kg TS) 66 58 59 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,2 71,2 70,6 66,3
Råprotein (g/kg TS) 120 107 111 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 620 656 586
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 51 87 52
NDF (g/kg TS) 352 344 384 417
FK NDF (%) 47,2 47,6 50,4 47,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 290 294 369 300
Stivelse (g/kg TS) 153 206 134 138
Sukker (g/kg TS) 42 51 65 65
pH 4,0 4,2 4,1 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)     0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 60 43 55 33
Eddikesyre (g/kg TS) 19 12 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 60 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 75 73 74
PBV20 (g/kg TS) 7 -11 -5 8
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,47 5,54 5,20
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,37 1,35 1,44
Kg pr. FEN 3,49 3,34 3,68 3,43
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,31 1,31 1,51
Kg pr. FE 3,37 3,18 3,58 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 91 96 133

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 26 20
Slætdato 05/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 406 405
Aske (g/kg TS) 61 64
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 70,3
Råprotein (g/kg TS) 114 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 647 643
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 70
NDF (g/kg TS) 365 351
FK NDF (%) 50,3 46,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 340 316
Stivelse (g/kg TS) 156 167
Sukker (g/kg TS) 53 48
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 54 57
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 72
PBV20 (g/kg TS) -3 3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,54 5,38
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,39
Kg pr. FEN 3,51 3,54
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,34
Kg pr. FE 3,38 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 105

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 75 67
Tørstofindhold (g/kg) 413 402
Aske (g/kg TS) 62 59
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,5 71,9
Råprotein (g/kg TS) 114 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 76
NDF (g/kg TS) 362 361
FK NDF (%) 48,6 51,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 317 289
Stivelse (g/kg TS) 164 177
Sukker (g/kg TS) 53 45
pH 4,1 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 54
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 74
PBV20 (g/kg TS) -2 -2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,46 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,34
Kg pr. FEN 3,45 3,46
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,29
Kg pr. FE 3,34 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 99

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 17-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21