Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Bygærtehelsæd 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 57 67 218    
Tørstofindhold (g/kg) 366 402 356 290 438
Aske (g/kg TS) 55 59 65 41 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,6 71,9 71,0 65,1 75,4
Råprotein (g/kg TS) 115 115 126 95 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 665 631 567 767
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 76 81 60 122
NDF (g/kg TS) 386 361 378 333 436
FK NDF (%) 51,2 51,8 52,0 44,4 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 301 289 281 227 423
Stivelse (g/kg TS) 178 177 166 88 260
Sukker (g/kg TS) 26 45 29 10 55
pH 4,1 4,2 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,8 0,9 0,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 63 54 67 42 87
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 57 53 55 48 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 74 72 66 77
PBV20 (g/kg TS) 1 -2 9 -19 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,59 5,53 5,07 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,34 1,35 1,24 1,46
Kg pr. FEN 3,79 3,46 3,96 3,00 4,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,29 1,32 1,16 1,47
Kg pr. FE 3,69 3,33 3,87 2,80 4,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 99 114 73 135

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 12 8 8
Slætdato 30/06 22/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 348 366 343
Aske (g/kg TS) 62 51 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,5 68,3 71,8
Råprotein (g/kg TS) 129 112 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 691 589 683
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 70 98
NDF (g/kg TS) 378 384 389
FK NDF (%) 51,0 46,3 53,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 268 300 349
Stivelse (g/kg TS) 171 219 157
Sukker (g/kg TS) 19 14 23
pH 4,1 4,3 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)     0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 74 49 72
Eddikesyre (g/kg TS) 18 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 72 72
PBV20 (g/kg TS) 17 -3 3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,27 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,42 1,33
Kg pr. FEN 3,98 3,95 3,91
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,39 1,27
Kg pr. FE 3,90 3,88 3,72
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 106 99

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 57 76
Tørstofindhold (g/kg) 366 376
Aske (g/kg TS) 55 65
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,6 70,6
Råprotein (g/kg TS) 115 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 642
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 73
NDF (g/kg TS) 386 371
FK NDF (%) 51,2 49,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 301 312
Stivelse (g/kg TS) 178 167
Sukker (g/kg TS) 26 28
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 63 63
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 71
PBV20 (g/kg TS) 1 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,44
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,37
Kg pr. FEN 3,79 3,74
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,33
Kg pr. FE 3,69 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 110

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 26-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21