Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 21-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Bygærtehelsæd 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 76 75 200    
Slætdato 12/07 05/07 16/07 13/06 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 413 360 309 459
Aske (g/kg TS) 65 62 68 50 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,6 70,5 69,5 66,3 73,9
Råprotein (g/kg TS) 121 114 123 103 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642 641 604 538 751
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 69 75 48 103
NDF (g/kg TS) 371 362 374 328 411
FK NDF (%) 49,9 48,6 48,6 43,1 56,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 312 317 303 231 418
Stivelse (g/kg TS) 167 164 155 82 255
Sukker (g/kg TS) 28 53 32 10 57
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 63 51 63 40 88
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 9 23
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 48 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 73 71 66 76
PBV20 (g/kg TS) 7 -2 9 -13 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,46 5,33 4,95 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,37 1,40 1,29 1,50
Kg pr. FEN 3,74 3,45 4,10 2,91 4,48
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,33 1,37 1,22 1,46
Kg pr. FE 3,62 3,34 4,02 2,82 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 101 115 81 129

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 41 7 7
Slætdato 07/07 17/07 17/07
Tørstofindhold (g/kg) 385 362 367
Aske (g/kg TS) 66 70 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,5 71,3 70,7
Råprotein (g/kg TS) 125 120 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 626 662
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 68 85
NDF (g/kg TS) 367 356 397
FK NDF (%) 49,5 50,6 52,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 298 269 346
Stivelse (g/kg TS) 168 178 122
Sukker (g/kg TS) 24 25 28
pH 4,2 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3   0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 64 62 74
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 71 70
PBV20 (g/kg TS) 11 5 9
NEL20 (MJ/kg TS) 5,42 5,40 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,38 1,37
Kg pr. FEN 3,65 3,96 3,88
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,33 1,33
Kg pr. FE 3,55 3,79 3,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 108 108

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 22
Slætdato 16/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 364 361
Aske (g/kg TS) 65 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 70,9
Råprotein (g/kg TS) 125 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 655 658
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 69
NDF (g/kg TS) 382 359
FK NDF (%) 51,8 49,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 316 309
Stivelse (g/kg TS) 136 162
Sukker (g/kg TS) 36 24
pH 4,0 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 69 67
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 10 15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,43
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,37
Kg pr. FEN 3,78 3,87
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,32
Kg pr. FE 3,67 3,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 118

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 76 57
Slætdato 12/07 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 366
Aske (g/kg TS) 65 55
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,6 70,6
Råprotein (g/kg TS) 121 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 87
NDF (g/kg TS) 371 386
FK NDF (%) 49,9 51,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 312 301
Stivelse (g/kg TS) 167 178
Sukker (g/kg TS) 28 26
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 63 63
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 7 1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,36
Kg pr. FEN 3,74 3,79
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,32
Kg pr. FE 3,62 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 101

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 21-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21