Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Bygærtehelsæd 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 66 57 195    
Tørstofindhold (g/kg) 338 366 370 285 395
Aske (g/kg TS) 56 55 60 37 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 70,6 71,3 67,4 75,6
Råprotein (g/kg TS) 114 115 120 90 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 672 658 581 765
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 92 87 83 67 128
NDF (g/kg TS) 375 386 376 336 418
FK NDF (%) 52,3 51,2 52,0 44,9 58,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 301 284 222 423
Stivelse (g/kg TS) 167 178 170 73 253
Sukker (g/kg TS) 31 26 33 10 65
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7 0,8 0,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 69 63 63 45 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 16 8 20
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 55 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 72 73 66 78
PBV20 (g/kg TS) -1 1 4 -27 24
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,50 5,57 5,08 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36 1,34 1,25 1,46
Kg pr. FEN 4,06 3,79 3,77 3,26 4,85
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,32 1,30 1,16 1,44
Kg pr. FE 3,90 3,69 3,66 3,08 4,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 101 106 67 123

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 23 10
Slætdato 22/07  
Tørstofindhold (g/kg) 354 315
Aske (g/kg TS) 57 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 71,1
Råprotein (g/kg TS) 117 111
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 647
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 79
NDF (g/kg TS) 374 371
FK NDF (%) 53,1 50,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 289
Stivelse (g/kg TS) 171 185
Sukker (g/kg TS) 36 21
pH 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 70
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 71
PBV20 (g/kg TS) -1 -2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,47
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36
Kg pr. FEN 3,82 4,40
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,31
Kg pr. FE 3,68 4,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 100 97

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 23
Slætdato 20/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 343 344
Aske (g/kg TS) 54 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,8 71,3
Råprotein (g/kg TS) 114 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 92 88
NDF (g/kg TS) 373 381
FK NDF (%) 54,6 52,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 303 302
Stivelse (g/kg TS) 159 168
Sukker (g/kg TS) 40 31
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 68 67
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 73
PBV20 (g/kg TS) -3 -0
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,34
Kg pr. FEN 3,94 3,97
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,30
Kg pr. FE 3,76 3,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 100

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 66 61
Tørstofindhold (g/kg) 338 357
Aske (g/kg TS) 56 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 71,1
Råprotein (g/kg TS) 114 113
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 644
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 92 81
NDF (g/kg TS) 375 359
FK NDF (%) 52,3 48,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 329
Stivelse (g/kg TS) 167 183
Sukker (g/kg TS) 31 29
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 69 66
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) -1 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36
Kg pr. FEN 4,06 3,94
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,31
Kg pr. FE 3,90 3,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 97

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Byghelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20