Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Bygærtehelsæd 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 74 57 195    
Tørstofindhold (g/kg) 337 366 370 285 394
Aske (g/kg TS) 56 55 60 37 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 70,6 71,3 67,5 75,7
Råprotein (g/kg TS) 114 115 120 90 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 672 658 581 765
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 93 87 83 67 129
NDF (g/kg TS) 374 386 376 332 418
FK NDF (%) 52,4 51,2 52,0 44,9 58,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 301 284 222 426
Stivelse (g/kg TS) 168 178 170 73 257
Sukker (g/kg TS) 30 26 33 10 58
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7 0,8 0,4 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 69 63 63 45 95
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 16 9 20
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 55 48 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 72 73 66 78
PBV20 (g/kg TS) -1 1 4 -27 24
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,50 5,57 5,10 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36 1,34 1,25 1,46
Kg pr. FEN 4,06 3,79 3,77 3,28 4,85
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,32 1,30 1,16 1,42
Kg pr. FE 3,90 3,69 3,66 3,08 4,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 101 106 67 123

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 24 12 5
Slætdato 22/07 31/07  
Tørstofindhold (g/kg) 352 315 324
Aske (g/kg TS) 57 53 59
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 71,3 72,2
Råprotein (g/kg TS) 116 112 123
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 648 694
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 80 92
NDF (g/kg TS) 372 366 366
FK NDF (%) 52,7 50,4 52,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 298 294 301
Stivelse (g/kg TS) 171 192 125
Sukker (g/kg TS) 36 19 23
pH 4,0 3,9 3,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 65 71 96
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 71 68
PBV20 (g/kg TS) -1 -1 15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62 5,48 5,57
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,36 1,34
Kg pr. FEN 3,86 4,38 4,18
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,30 1,27
Kg pr. FE 3,72 4,18 3,96
Fordøjelig råprotein (g/FE) 100 97 106

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 22 26
Slætdato 20/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 340 340
Aske (g/kg TS) 54 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,7 71,5
Råprotein (g/kg TS) 112 116
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 658
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 96 88
NDF (g/kg TS) 374 376
FK NDF (%) 54,4 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 300
Stivelse (g/kg TS) 160 166
Sukker (g/kg TS) 39 29
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 66 70
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 72
PBV20 (g/kg TS) -4 1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,55
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,34
Kg pr. FEN 3,99 4,02
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,29
Kg pr. FE 3,81 3,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 101

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 74 78
Tørstofindhold (g/kg) 337 356
Aske (g/kg TS) 56 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 71,2
Råprotein (g/kg TS) 114 115
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 651
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 93 82
NDF (g/kg TS) 374 358
FK NDF (%) 52,4 48,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 326
Stivelse (g/kg TS) 168 180
Sukker (g/kg TS) 30 28
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 69 70
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 71
PBV20 (g/kg TS) -1 2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36
Kg pr. FEN 4,06 3,94
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,30
Kg pr. FE 3,90 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 100

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21