Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Bygærtehelsæd 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 78 76 213    
Tørstofindhold (g/kg) 356 376 377 292 421
Aske (g/kg TS) 58 65 66 44 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,2 70,6 70,2 67,1 74,4
Råprotein (g/kg TS) 115 121 121 95 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 651 642 626 550 753
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 73 73 64 101
NDF (g/kg TS) 358 371 371 320 408
FK NDF (%) 48,6 49,9 49,3 41,8 54,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 326 312 310 260 406
Stivelse (g/kg TS) 180 167 158 117 238
Sukker (g/kg TS) 28 28 35 10 59
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 70 63 61 49 95
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 10 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 56 47 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 71 72 66 76
PBV20 (g/kg TS) 2 7 7 -18 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,44 5,41 5,08 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,37 1,38 1,28 1,46
Kg pr. FEN 3,94 3,74 3,83 3,12 4,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,33 1,35 1,20 1,47
Kg pr. FE 3,79 3,62 3,73 2,95 4,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 100 110 111 78 128

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 39 9 11
Slætdato 19/07 31/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 365 365 353
Aske (g/kg TS) 58 51 60
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 71,9 71,6
Råprotein (g/kg TS) 115 119 113
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 663 637
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 81 86
NDF (g/kg TS) 346 353 365
FK NDF (%) 46,4 49,5 50,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 324 319 336
Stivelse (g/kg TS) 192 198 177
Sukker (g/kg TS) 22 28 35
pH 3,9 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 73 69 63
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 73 73
PBV20 (g/kg TS) 3 3 -3
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,61 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,33 1,34
Kg pr. FEN 3,91 3,75 3,85
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,27 1,28
Kg pr. FE 3,74 3,57 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 102 98

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 20
Slætdato 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 356
Aske (g/kg TS) 58
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,5
Råprotein (g/kg TS) 111
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88
NDF (g/kg TS) 372
FK NDF (%) 51,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 335
Stivelse (g/kg TS) 174
Sukker (g/kg TS) 35
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 67
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) -4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,34
Kg pr. FEN 3,84
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,29
Kg pr. FE 3,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 78 74
Tørstofindhold (g/kg) 356 337
Aske (g/kg TS) 58 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,2 71,8
Råprotein (g/kg TS) 115 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 651 673
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 93
NDF (g/kg TS) 358 374
FK NDF (%) 48,6 52,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 326 309
Stivelse (g/kg TS) 180 168
Sukker (g/kg TS) 28 30
pH 4,0 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 70 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 2 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,34
Kg pr. FEN 3,94 4,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,28
Kg pr. FE 3,79 3,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 100 97

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21
Majsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
07.02.21
Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
07.02.21
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
07.02.21
Hvedehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvedehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6,...
07.02.21