Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 31-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Bygærtehelsæd 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 61 76 213    
Tørstofindhold (g/kg) 357 376 377 299 412
Aske (g/kg TS) 58 65 66 44 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,1 70,6 70,2 67,1 74,4
Råprotein (g/kg TS) 113 121 121 95 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 642 626 533 752
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 73 73 58 114
NDF (g/kg TS) 359 371 371 322 396
FK NDF (%) 48,3 49,9 49,3 41,8 54,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 329 312 310 262 408
Stivelse (g/kg TS) 183 167 158 117 257
Sukker (g/kg TS) 29 28 35 10 60
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 66 63 61 51 84
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 9 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 56 47 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 71 72 67 76
PBV20 (g/kg TS) -1 7 7 -16 20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,49 5,44 5,41 5,08 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,37 1,38 1,28 1,46
Kg pr. FEN 3,94 3,74 3,83 3,16 4,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,33 1,35 1,20 1,47
Kg pr. FE 3,78 3,62 3,73 3,05 4,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 110 111 78 117

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 31 5 9
Slætdato 19/07 31/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 362 378 359
Aske (g/kg TS) 59 52 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,8 71,1 72,1
Råprotein (g/kg TS) 115 121 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 614 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 81 90
NDF (g/kg TS) 347 361 357
FK NDF (%) 45,9 48,9 50,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 325 319 349
Stivelse (g/kg TS) 196 187 205
Sukker (g/kg TS) 21 34 35
pH 3,9 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 70 62 58
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 74 74
PBV20 (g/kg TS) 2 3 -10
NEL20 (MJ/kg TS) 5,43 5,55 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,34 1,32
Kg pr. FEN 3,97 3,66 3,72
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,29 1,26
Kg pr. FE 3,80 3,51 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 106 87

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 61 66
Tørstofindhold (g/kg) 357 338
Aske (g/kg TS) 58 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,1 71,7
Råprotein (g/kg TS) 113 114
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 92
NDF (g/kg TS) 359 375
FK NDF (%) 48,3 52,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 329 309
Stivelse (g/kg TS) 183 167
Sukker (g/kg TS) 29 31
pH 4,0 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 66 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) -1 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,49 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,34
Kg pr. FEN 3,94 4,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,29
Kg pr. FE 3,78 3,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 97 98

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 31-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Byghelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20