Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 18-09-2018
Revideret: 07-02-2019

Majsensilage 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 3429 2967 9915    
Slætdato 08/09 13/10 10/10 27/08 26/09
Tørstofindhold (g/kg) 353 353 337 306 399
Aske (g/kg TS) 34 31 32 28 42
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 77,1 76,7 76,8 81,2
Råprotein (g/kg TS) 79 74 74 70 89
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 575 558 472 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 75 66 42 99
NDF (g/kg TS) 355 375 387 316 394
FK NDF (%) 67,0 64,0 64,1 61,6 72,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 190 191 131 196
Stivelse (g/kg TS) 294 315 286 223 359
Sukker (g/kg TS) 14 12 15 10 19
pH 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 59 53 49 45 75
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13 10 18
Tyggetid (Min./kg TS) 43 46 47 38 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42 0,43 0,37 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 83 82 79 87
PBV20 (g/kg TS) -53 -56 -55 -63 -41
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,30 6,19 6,14 6,63
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,18 1,20 1,12 1,21
Kg pr. FEN 3,35 3,39 3,66 2,87 3,88
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,13 1,03 1,13
Kg pr. FE 3,10 3,22 3,45 2,63 3,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 43 44 38 57

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 350 257 882    
Ca (g/kg TS) 2,0 1,6 1,7 1,5 2,5
P (g/kg TS) 1,9 2,1 2,0 1,6 2,2
Mg (g/kg TS) 1,4 1,1 1,2 1,1 1,6
K (g/kg TS) ch 9,7 9,7 10,1 7,7 11,9
Na (g/kg TS) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 2,0 1,6 1,6 1,4 2,5
S (g/kg TS) 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2
CAB meq/kg TS 138 153 160 91 179
Fe (mg/kg TS) 92 84 94 56 130
Mn (mg/kg TS) 25 19 19 15 35
Zn (mg/kg TS) 31 23 24 22 41
Cu (mg/kg TS) 3,82 3,39 3,46 2,80 4,90
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03
Mo (mg/kg TS) 0,39 0,50 0,51 0,20 0,60
I (mg/kg TS) 0,25 0,26 0,28 0,10 0,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 1144 357 310
Slætdato 08/09 11/09 08/09
Tørstofindhold (g/kg) 353 342 355
Aske (g/kg TS) 36 37 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,6 79,2 78,8
Råprotein (g/kg TS) 81 83 78
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 537 517 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 51 75
NDF (g/kg TS) 360 368 347
FK NDF (%) 69,2 68,9 65,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 153 172
Stivelse (g/kg TS) 293 266 305
Sukker (g/kg TS) 12 14 13
pH 3,8 3,9 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 61 58 58
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 43 44 42
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,41 0,40
AAT20 (g/kg TS) 84 84 83
PBV20 (g/kg TS) -53 -50 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,44 6,33 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,18 1,16
Kg pr. FEN 3,31 3,50 3,31
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,09 1,07
Kg pr. FE 3,09 3,24 3,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 49 52 45

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 106 176 918 836 343 946
Slætdato 26/08 01/09 11/09 11/09 31/08 08/09
Tørstofindhold (g/kg) 370 369 352 358 348 342
Aske (g/kg TS) 36 37 33 32 37 36
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,9 79,7 79,0 79,1 79,4 78,6
Råprotein (g/kg TS) 77 77 78 79 82 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 530 568 561 542 545
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 64 74 70 63 62
NDF (g/kg TS) 344 353 349 346 362 367
FK NDF (%) 68,4 68,9 66,4 66,2 68,7 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 152 167 168 154 163
Stivelse (g/kg TS) 307 302 300 306 277 280
Sukker (g/kg TS) 13 15 14 13 15 13
pH 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Nitrat (g/kg tørstof)     0,5   1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 56 55 60 58 60 60
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 14 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 41 42 42 42 43 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 85 83 83 84 83
PBV20 (g/kg TS) -56 -57 -53 -53 -51 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,46 6,45 6,41 6,41 6,41 6,34
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17
Kg pr. FEN 3,15 3,16 3,32 3,29 3,37 3,47
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,07 1,07 1,07 1,08 1,09
Kg pr. FE 2,90 2,94 3,07 3,03 3,13 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 45 46 47 50 48

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Absalon 1 369 73 339 70,3 367 10 80,9 6,69
Activate 1 370 90 337 72,0 292 10 81,5 6,53
Amagrano 6 373 86 332 64,7 323 10 79,0 6,33
Ambition 15 368 81 354 69,2 302 13 79,9 6,45
Asgaard 1 334 86 331 73,5 289 10 82,2 6,51
Atrium 11 368 75 347 70,8 320 12 80,7 6,53
Augustus KWS 19 356 79 361 68,4 295 12 79,2 6,40
Autens KWS 8 353 83 360 68,7 295 12 79,2 6,43
Chavoxx 1 317 82 358 69,2 272 10 79,8 6,35
Edgar KWS 1 343 82 367 66,2 327 11 78,1 6,42
Emblem 18 349 84 368 68,6 281 13 79,2 6,38
Fieldstar 7 367 76 364 69,6 302 13 79,7 6,45
Formula 1 366 70 365 69,4 280 10 79,5 6,25
Gatsby 11 364 79 361 69,1 305 10 79,6 6,43
Kainoas 2 373 80 345 68,3 335 10 79,7 6,49
Kompetens 7 352 83 356 70,9 250 12 80,4 6,36
LG30209 4 383 81 353 71,5 314 10 80,9 6,55
LG30211 1 455 87 337 67,6 312 13 79,7 6,31
LG31218 6 351 76 354 68,7 318 10 79,8 6,47
Ramirez 1 339 90 346 68,0 270 10 79,7 6,28
Reason 2 347 83 357 70,1 296 13 80,0 6,43
SY Milkytop 3 366 73 342 66,3 337 10 79,2 6,40
SY Nordicstar 4 393 88 343 69,9 343 10 80,5 6,63
SY Scandik 2 351 76 324 67,9 364 10 80,5 6,61
Sergio KWS 1 366 84 351 71,6 299 10 80,7 6,48
Sunlite 9 364 81 346 70,4 307 11 80,5 6,48
Tassilo 1 382 86 337 61,5 290 41 77,4 6,31
Wizard 8 350 80 369 71,2 260 10 80,1 6,33

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3429 209
Slætdato 08/09 20/09
Tørstofindhold (g/kg) 353 353
Aske (g/kg TS) 34 35
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 78,9
Råprotein (g/kg TS) 79 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 517
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 60
NDF (g/kg TS) 355 347
FK NDF (%) 67,0 66,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 169
Stivelse (g/kg TS) 294 310
Sukker (g/kg TS) 14 12
pH 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 59 56
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 43 42
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40
AAT20 (g/kg TS) 83 84
PBV20 (g/kg TS) -53 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16
Kg pr. FEN 3,35 3,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,08
Kg pr. FE 3,10 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 48

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2019 Oprettet: 18-09-2018 Revideret: 07-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21