Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 03-10-2018
Revideret: 03-02-2019

Majsensilage 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 209 139 400    
Slætdato 20/09 18/10 16/10 03/09 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 353 329 322 307 397
Aske (g/kg TS) 35 34 34 28 44
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 76,8 76,2 76,4 81,2
Råprotein (g/kg TS) 80 76 76 70 91
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 517 550 537 437 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 66 63 38 86
NDF (g/kg TS) 347 385 395 311 385
FK NDF (%) 66,1 64,3 63,8 60,4 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 169 188 192 131 204
Stivelse (g/kg TS) 310 284 268 236 372
Sukker (g/kg TS) 12 12 15 10 17
pH 3,8 3,9 3,9 3,6 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 56 55 48 42 74
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 13 10 17
Tyggetid (Min./kg TS) 42 47 49 38 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,43 0,43 0,37 0,43
AAT20 (g/kg TS) 84 82 82 79 89
PBV20 (g/kg TS) -53 -53 -53 -64 -38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,20 6,11 6,11 6,64
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,20 1,22 1,12 1,22
Kg pr. FEN 3,35 3,73 3,99 2,88 3,88
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,14 1,15 1,03 1,13
Kg pr. FE 3,10 3,53 3,74 2,63 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 46 47 38 61

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 21 16 44    
Ca (g/kg TS) 2,2 1,9 2,0 1,4 2,6
P (g/kg TS) 1,9 2,1 2,1 1,6 2,3
Mg (g/kg TS) 1,4 1,2 1,2 1,2 1,7
K (g/kg TS) ch 9,1 9,1 9,7 6,3 12,1
Na (g/kg TS) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 2,1 1,7 1,6 1,7 2,5
S (g/kg TS) 1,0 0,9 1,0 0,8 1,2
CAB meq/kg TS 120 133 159 65 197
Fe (mg/kg TS) 99 77 72 38 190
Mn (mg/kg TS) 26 22 21 14 40
Zn (mg/kg TS) 31 22 23 22 46
Cu (mg/kg TS) 3,90 3,59 3,44 2,00 5,20

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 89 16 25
Slætdato 18/09 14/09 22/09
Tørstofindhold (g/kg) 357 319 365
Aske (g/kg TS) 36 40 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 78,8 79,0
Råprotein (g/kg TS) 81 81 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 504 497 507
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 47 58
NDF (g/kg TS) 349 366 342
FK NDF (%) 67,3 67,9 65,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 159 170
Stivelse (g/kg TS) 316 271 320
Sukker (g/kg TS) 11 13 15
pH 3,8 3,8 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 57 57 51
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 42 44 41
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,39 0,41 0,39
AAT20 (g/kg TS) 85 84 85
PBV20 (g/kg TS) -54 -52 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,27 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,16
Kg pr. FEN 3,28 3,79 3,22
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,10 1,08
Kg pr. FE 3,06 3,51 2,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 49 50 47

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 99 66 20
Slætdato 28/09 20/09 12/09
Tørstofindhold (g/kg) 357 358 319
Aske (g/kg TS) 33 34 41
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 79,0 78,4
Råprotein (g/kg TS) 78 82 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 522 509 517
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 58 53
NDF (g/kg TS) 345 342 367
FK NDF (%) 65,8 65,8 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 170 164
Stivelse (g/kg TS) 317 320 272
Sukker (g/kg TS) 12 13 15
pH 3,8 3,9 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 55 53 65
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 42 41 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,39 0,39 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 85 83
PBV20 (g/kg TS) -55 -53 -48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,42 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16 1,18
Kg pr. FEN 3,28 3,28 3,74
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,07 1,11
Kg pr. FE 3,03 3,03 3,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 49 54

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 2 272 90 351 67,9 250 10 79,1 6,18
Ambition 1 363 77 321 71,4 354 10 81,8 6,60
Emblem 2 354 75 347 69,1 335 10 79,9 6,48
Fieldstar 1 356 73 355 70,7 329 10 80,5 6,44
Sergio KWS 1 333 99 338 71,4 224 10 80,9 6,26

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 209 3425
Slætdato 20/09 08/09
Tørstofindhold (g/kg) 353 353
Aske (g/kg TS) 35 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 79,0
Råprotein (g/kg TS) 80 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 517 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 68
NDF (g/kg TS) 347 355
FK NDF (%) 66,1 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 169 164
Stivelse (g/kg TS) 310 294
Sukker (g/kg TS) 12 14
pH 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 42 43
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40
AAT20 (g/kg TS) 84 83
PBV20 (g/kg TS) -53 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16
Kg pr. FEN 3,35 3,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,08
Kg pr. FE 3,10 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 47

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 03-10-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21